Materiale, componente si circuite pasive PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DID106
Numar credite 4
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Înţelegerea şi utilizarea parametrilor principali ai componetelor electronice pasive (R, L, C), precum şi ai circuitelor simple relizate cu acestea, funcţionând în regimuri permanente de cc şi ca armonic).
Descriptori Semnal electric, componentă, ideală, reală, circuit pasiv, dielectric, magnetic, semiconductor, conductor.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf. dr.ing. Liviu Tigaeru (curs) | Asist.ing. Dinu Patelli (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 14:27