Electronica si informatica medicala PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS313E
Numar credite 5
Specializarea
Electronică aplicată
Obiective
Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele dispozitive şi circuite utilizate în echipamente medicale, în special a preamplificatoarelor utilizate pentru prelucrarea semnalului biologic (amplificatoare de instrumentaţie/izolaţie, tipuri de zgomote, perturbaţii etc.); tubul X; scintilatori; traductori ultrasonori etc. Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele metode de prelucrare a semnalelor biologice / bioelectrice. Familiarizarea studenţilor cu principiile de funcţionare, manipularea precum şi de interpretarea datelor furnizate de unele echipamente utilizate în medicină pentru
diagnoză şi tratament: electrocardiograf, stimulator cardiac, defibrilator, electromiograf, electroencefalograf, ecograf, tomograf computerizat, scintigraf etc.
Descriptori Echipamente medicale, procesarea semnalelor biologice şi a imaginilor medicale, măsurarea activităţii bio-electrice, zgomote în amplificatorul de instrumentaţie, ECG, EEG, EMG, PE, efectului Doppler, tipuri de baleiaj utilizate în ecografie, principiilor de generare a radiaţiei X, reţelelor neuronale autooscilante.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. H.N. Teodorescu, m.c. (curs) | Asist.ing. Marius Zbancioc (laborator)

Ultima actualizare în Joi, 18 Martie 2010 11:48