Bazele sistemelor de achizitie a datelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS403E
Numar credite 5
Specializarea
Electronică aplicată
Obiective
Familiarizarea studentilor cu arhitectura sistemelor de achizitie a datelor, cu principalele blocuri functionale din structura unui sistem de achizitie a datelor, cu modul de interconectare a diferitelor module intre ele precum si la un sistem de calcul, cu tehnicile de interfatare utilizate in cadrul sistemelor de achizitie a datelor precum si cu modul in care se poate folosi tehnica de calcul pentru a putea extinde facilitatile oferite de aceste sisteme.
Descriptori Se prezinta arhitectura sistemelor de achizitie a datelor trecind in revista principalele tipuri de arhitecturi. Se prezinta apoi principalele blocuri functionale utilizate in cadrul unui sistem de achizitie a datelor insistindu-se asupra elementului central al unui astfel de sistem reprezentat de convertorul A/D. Se trec in revista apoi principalele elemente de prelucrare numerica a semnalelor utilizate in cadrul acestor sisteme, insistind asupra teoriei esantionarii si conversiei semnalelor precum si asupra reconstructiei semnalelor din esantioanele sale. Se descriu apoi principalele tehnici de interfatare utilizate in cadrul sistemelor de
achizitie a datelor punind accentul pe interfatarea convertoarelor A/D si D/A la un sistem de calcul.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Doru-Florin Chiper (curs, laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 16:27