Structuri integrate pentru aplicatii de putere PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS414M
Numar credite 5
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Se studiază: elemente de electronică de putere - bazele convertoarelor cc- cc; aspecte teoretice si practice ale modelării convertoarelor de putere pe baza medierii retelei de comutaŃie; elemente de analiză si proiectare ale unor topologii de convertoare adecvate cerintelor de alimentare impuse de evolutia circuitelor VLSI (tensiuni reduse si variatii mari si rapide ale curentului de sarcină); topologii de convertoare cu capacităti comutate cu exemple de implementare în tehnologia CMOS; functii tipice pentru aplicatii de putere împreună cu structurile de circuite integrate specializate care le realizează.
Descriptori Convertoare cc – cc în regim permanent; dispozitive semiconductoare de putere pentru implementarea comutatoarelor; analiza convertoarelor cc – cc în regim dinamic; controlul convertoarelor cc – cc în buclă
închisă; convertoare cc- cc cu tensiune de iesire redusă pentru sarcini cu di/dt foarte mare (tip procesor); convertoare cc – cc cu capacităti comutate – realizări “on chip”; Implementarea unor functii specializate pentru aplicaŃii de putere.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Mihail Florea (curs, laborator)

Ultima actualizare în Joi, 17 Septembrie 2009 09:10