Home Studenti Informații cazare (Precazare!)
Informații cazare (Precazare!) PDF Imprimare Email
Marţi, 11 Septembrie 2018 00:00

CAZARE:

Programul cazărilor pentru anul universitar 2018/2019 propus de facultatea noastră este următorul:

• 27.09.2018 – cazarea studenţilor din anul I care au dosarele completate cu actele în original, a studenților căsătoriți și a doctoranzilor la zi cu frecvenţă
• 28.09.2018 - cazarea studenţilor din anii IV și III
• 29.09.2018 - cazarea studenţilor de la masterat anul I și a masteranzilor buget anul II
• 30.09.2018 – cazarea studenţilor din anul II şi recazări
• 01.10.2018 – deschiderea anului universitar 2018/2019

Repartizarea studenţilor în vederea cazării va avea loc în amfiteatrul CH II de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (Splai Bahlui, vis a vis de Iulius Mall) începând cu ora 8:00, conform programului afişat mai sus.
Cererile de cazare vor fi depuse în ziua cazării, la Comisia de repartiţie şi cazare.

Acte necesare pentru Comisia de repartiţie şi cazare:

Fiecare student trebuie să se prezinte în amfiteatrul CH II de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului pentru a primi repartiţia de cazare. Pe repartiţie va fi stipulat numărul căminului şi al camerei în care va fi cazat studentul, totodată şi încadrarea financiară – subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.
În cadrul acestei etape, studenţii vor prezenta comisiei de cazare următoarele documente:
1. Carte de identitate / paşaport în original
2. Cerere tip de cazare (formularele se vor găsi la comisia de cazare din cadrul facultăţii)

Documente suplimentare necesare pentru următoarele categorii de studenţi cu situaţii speciale:

3. În cazul studenţilor orfani de ambii părinţi sunt necesare: copie după certificatele de deces ale părinţilor
4. În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar în activitate: adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitate
5. În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ este necesară copie după decizia de pensionare
6. În cazul studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ este necesar certificatul de deces şi un document din care să reiasă că a lucrat în învăţământ
7. În cazul studenţilor care provin de la casele de copii sau din centrele de plasament familial este necesară adeverinţă de la instituţia respectivă
8. În cazul studenţilor familişti sunt necesare:
- copie după certificatul de căsătorie;
- adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;
- copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;
9. Studenţii cu handicap grav şi accentuat: certificat medical prin care se atestă gradul de handicap
10. Studenţii bursieri ai statului român vor prezenta la cazare o adeverinţă eliberată de către Prorectoratul cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii – Secretariatul studenţi străni.
În urma prezentării documentelor stipulate anterior, verificarea va fi făcută de către Preşedintele comisiei de cazare (Decanul sau Prodecanul responsabil de Relaţia cu Studenţii), iar studentul va primi înapoi de la comisie actele prezentate împreună cu cererea tip de cazare, ce va avea specificat (în colţul din dreapta sus) numărul căminului şi al camerei în care va fi cazat, respectiv încadrarea financiară: subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.

Direcţia Servicii Studenţeşti va comunica în cursul săptămânii viitoare căminele/nr. de locuri alocate facultăţii.

Vă rugăm să consultați PROCEDURA PRIVIND REPARTIŢIA ŞI CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI, COD TUIASI.PO.PRS.01, afișată pe site-ul facultății AICI.

 

PRECAZARE:

LISTA STUDENȚILOR ACCEPTAȚI PENTRU PRECAZARE

Studenții care au locuit în campusul Tudor Vladimirescu pe perioada verii 2018 și sunt integraliști la finalul sesiunii din iunie 2018 pot depune la secretariatul facultații ETTI până luni, 10 septembrie 2018, o cerere de precazare pentru anul universitar 2018-2019. Cererea va fi vizată în prealabil de administrația căminului în care ați locuit în anul precedent.

Repartizarea studenților care vor depune cerere pentru precazare se va face pe data de 15 septembrie 2018, ora 9:00, în amfiteatrul P6, de către comisia de cazare a facultății.

În cadrul acestei etape, studenţii vor prezenta comisiei de cazare următoarele documente:

1. Carte de identitate / paşaport în original
2. Cerere tip de cazare (formularele se vor găsi la comisia de cazare a facultăţii)
3. 2 poze tip buletin

Documente suplimentare necesare pentru următoarele categorii de studenţi cu situaţii speciale:

• în cazul studenţilor orfani de ambii părinţi: copie după certificatele de deces ale părinţilor;
• în cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar în activitate: adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitate;
• în cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ: copie după decizia de pensionare;
• în cazul studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ: certificatul de deces şi un document din care să reiasă că a lucrat în învăţământ;
• în cazul studenţilor care provin de la casele de copii sau din centrele de plasament familial: adeverinţă de la instituţia respectivă;
• în cazul studenţilor familişti sunt necesare:
- copie după certificatul de căsătorie;
- adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă (dacă este cazul);
- copie după certificatul de naştere al copilului (dacă este cazul);
• studenţii cu handicap grav şi accentuat: certificat medical prin care se atestă gradul de handicap.

În urma prezentării documentelor stipulate anterior, verificarea va fi făcută de către Preşedintele comisiei de cazare (Decanul sau Prodecanul responsabil de Relaţia cu Studenţii), iar studentul va primi înapoi de la comisie actele prezentate împreună cu cererea tip de cazare, ce va avea specificat (în colţul din dreapta sus) numărul căminului şi al camerei în care va fi cazat, respectiv încadrarea financiară: subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.


Precazarea se va face cu respectarea următoarelor condiții:
1. Studentul este integralist după sesiunea de examene Iunie 2018.
2. Studentul va fi cazat pentru anul universitar 2018-2019 în camera în care a locuit în anul precedent sau va fi redistribuit într-o cameră cu alți studenți integraliști.
3. Camera solicitată pentru precazare este atribuită facultății de către DSS.

Studenții care se vor caza pe 15 septembrie vor locui acolo pe toată perioada anului universitar 2018 – 2019 și nu vor avea dreptul de a solicita schimbarea camerei la cazările din perioada 27 – 30 septembrie. Ocuparea efectivă a camerelor se va face începând cu data de 16 septembrie.

Componenţa comisiei de cazare:

1. Conf. univ. dr. ing. Tecla-Castelia Goraş-Prodecan
2. Cazanoschi G.M. Andrei, anul III, președinte cămin T12
3. Țuțuianu Nicolai-Floruț, anul II, masterat
4. Bogliș Ș. Paul-Adrian, anul IV
5. Batincu Petru-Gabriel, anul IV
6. Porușniuc I. Nicoleta, anul IV
7. Achiței A. Andreea, anul III
8. Popovici Bianca, anul III
9. Sandu Diana-Georgiana, anul II
10.
Rebenciuc Petru-Bogdan, anul II


Ultima actualizare în Sâmbătă, 15 Septembrie 2018 07:36