Electronică aplicată și sisteme inteligente Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Nume Grad didactic Cursuri predate / Aplicaţii
Dimitrie Alexa
Profesor dr.ing.
Profesor consultant
Conducere doctorat
Mihai Lucanu
Profesor dr.ing.
Profesor consultant
Conducere doctorat
H.N. Teodorescu
Profesor dr.ing., m.c.
Electronică si informatică medicală
Micropocesoare si microcontrolere
Fundamentele Inteligentei Artificiale

Arhitecturi hard si soft, comunicatii si tehnici de comandã cu microcontrolere
Laurenţiu Dimitriu
Profesor dr.ing.
Aparate electronice de măsură şi control
Electronică pentru automobile
Ioan Cleju Conferenţiar dr.ing.
Televiziune
Structuri logice programabile
Doru-Florin Chiper Conferenţiar dr.ing.
Introducere în calculatoare
Bazele sistemelor de achiziţie a datelor
Dan-Marius Dobrea Conferenţiar dr.ing. Echipamente periferice şi interfaţare om-calculator
Peripheral equipment and human computer interface
Sisteme embedded inteligente | Intelligent embedded systems
Internetul tuturor lucrurilor | Internet of things
Liliana Vornicu
Conferenţiar dr.ing.
Introducere în electronică
Senzori şi traductoare electronice
Adrian Brezulianu
Conferenţiar dr.ing.
Reţele de calculatoare şi sisteme distribuite
Inteligenţă computaţională integrată
Procesarea semnalelor biomedicale si procesari neuronale
Tecla Castelia Goraş
Conferenţiar dr.ing.
Grafică pe calculator
Simularea dispozitivelor şi circuitelor de putere
Dan-Dorin Cepăreanu
Şef lucrări dr.ing.
Sisteme audio-video digitale
Aparate de înregistrare şi redare a informaţiei
Nicolae Lucanu
Şef lucrări dr.ing.
Tehnica microundelor
Compatibilitate electromagnetica in convertoare de putere
Tehnici PWM pentrru convertoare de putere
Alioşa Hriţcu
Şef lucrări dr.ing.
Automate programabile
Ovidiu Ursaru
Şef lucrări dr.ing.
Electronică industrială 2
Irinel Pletea
Şef lucrări dr.ing.
Electroacustică
Convertoare pentru surse de energie regenerabilă
Cristian Aghion
Şef lucrări dr.ing.
Compatibilitate electromagnetică în electronica de putere
Electronică de putere (laborator)
Electronică industrială 2 (laborator)
Marius Zbancioc Șef lucrări dr.ing.
Electronică şi informatică medicală (laborator)
Microprocesoare şi microcontrolere (laborator)
Fundamentele inteligenţei artificiale (laborator)
Arhitecturi hard şi soft, comunicaţii şi tehnici de comandă cu microcontrolere (laborator)
Inteligenţă computaţională integrată (laborator)Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Septembrie 2016 08:44