Bazele electronicii Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Nume Grad didactic Cursuri predate / Aplicaţii
Liviu Goraş
Profesor dr.ing. Semnale, circuite şi sisteme 1
Sinteza circuitelor analogice
Complemente de teoria semnalelor si sistemelor
Proiectarea circuitelor inegrate analogice
Victor Grigoraş
Profesor dr.ing.

Semnale, circuite şi sisteme 2
Circuite și sisteme neliniare

Arhitecturi și structuri paralele de calcul

Iulian Ciocoiu
Profesor dr.ing.
Circuite integrate pentru prelucrarea semnalelor
Prelucrarea digitală a semnalelor
Proiectarea sistemică a circuitelor integrate
Neculai Cojan
Conferenţiar dr.ing.
Circuite integrate analogice
Tehnici de proiectare a circuitelor VLSI analogice
Tehnici avansate de proiectare a circuitelor VLSI analogice
Proiectarea circuitelor VLSI de înaltă frecvență
Mihail Florea
Conferenţiar dr.ing.
Dispozitive electronice
Circuite electronice fundamentale
Structuri integrate pentru aplicatii de putere
Dispozitive semiconductoare de putere
Damian Imbrea
Conferenţiar dr.ing.
Testare şi testabilitate
Circuite integrate digitale
Proiectarea avansată a circuitelor VLSI digitale
Alexandru Lazăr
Conferenţiar dr.ing.
Sisteme de interfaţare a calculatoarelor
Tehnici de proiectare a circuitelor VLSI digitale
Aplicații cu microcontrolere și circuite DSP
Cristian Neacşu
Conferenţiar dr.ing.
Controlul calităţii
Andrei Maiorescu
Şef lucrări dr.ing.
Sisteme de calcul şi operare
Arhitecturi hard si soft pentru prelucrarea semnalelor
Rețele de calculatoare
Verificarea circuitelor inegrate digitale
Radu Matei
Şef lucrări dr.ing.
Modelarea componentelor electronice
Sinteza filtrelor electrice 1, 2
Tiberiu Teodorescu
Şef lucrări dr.ing.
Arhitecturi şi structuri paralele de calcul
Liviu Ţigăeru
Şef lucrări dr.ing.
Materiale, componente şi circuite pasive
Circuite VLSI reconfigurabile
Memorii semiconductoare
Romeo Ghinea Şef lucrări dr.ing.
Bazele tehnologice ale microelectronicii 1
Bazele tehnologice ale microelectronicii 2
Dinu Patelli Asistent ing.
Materiale, componente şi circuite pasive (laborator)
Nicolae Patache
Asistent ing.
Semnale, circuite si sisteme 1 (laborator)
Dispozitive electronice (laborator)
Circuite electronice fundamentale (laborator)
Paul Ungureanu Asistent dr. ing.
Semnale, circuite si sisteme 2 (laborator)
Circuite integrate pentru prelucrarea semnalelor (laborator)
Gabriel Bonteanu
Asistent ing.
Circuite electronice fundamentale (laborator)
Dispozitive electronice (laborator)
Circuite integrate digitale (laborator)
Arcadie Cracan Asistent dr. ing. Circuite inegrate analogice (proiect, laborator)
Testare și testabilitate (laborator)
Nicolae Cojan Asistent dr. ing. Tehnici de proiectare a circuitelor integrate analogice (laborator)
Circuite inegrate analogice (laborator)


Ultima actualizare în Miercuri, 30 Octombrie 2013 09:11