Analiza matematica 1 Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF101
Numar credite 4
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Introduce câteva dintre noţiunile matematice fundamentale pe care studentii le intalnesc la cursurile de specialitate. Are rol formativ, urmarind creearea de abilitati de calcul si rationament, necesare unei bune intelegeri a materiei predate la cursurile se specialitate. Furnizeaza teoria premergatoare rezolvarii numerice si cu ajutorul softurilor matematice
Descriptori Dreapta reala, siruri, serii, limite si continuitate pentru functii de mai multe variabile, derivare si diferentiala pentru functii de o singura variabila, derivare partiala si diferentiala pentru functii de mai multe variabile, serii Taylor, inversare locala, dependenta functionala, siruri si serii de functii.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr. Cornelia-Livia Bejan (curs, seminar)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 12:07