Algebra Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF102
Numar credite 4
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Insusirea de catre studenti a unui bagaj de cunostinte matematice strict necesare intelegerii si parcurgerii cu succes a celorlalte discipline fundamentale sau de specialitate; formarea unei gandiri logice si perfectionarea deprinderilor de calcul; crearea unei imagini clare asupra importantei si rolului disciplinei in formarea viitorilor specialisti.
Descriptori Algebra liniara (spatii vectoriale, transformari liniare, forme patratice). Algebra vectoriala (vectori liberi, produse de vectori, ec. vectoriale). Aplicatii in geometrie (planul si dreapta in spatiu, conice, cuadrice pe ecuatii reduse).
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr. Constantin Fetecău (curs) | Asist. Alina Vieru (seminar)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 12:13