Arhitecturi si structuri paralele de calcul Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS401M
Numar credite 4
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Asimilarea notiunilor specifice sistemelor de calcul de uz general si al sistemelor de prelucrare de semnal; arhitecturi multiprocesor; implementarea elementelor de sistem in maniera paralela si sistolica, echivalenta structuri; implementarea filtrelor numerice FIR si IIR in maniera paralela si bitseriala; asimilarea constrangerilor date de reprezentarea finita a numerelor in virgula fixa; asimilarea limbajului de descriere HW Verilog si a modalitatilor de testare functionala.
Descriptori Paralel, systolic (serial); virgule fixa; verificare formala; masini de stare, protocoale, arbitrare; module functionale intr-un sistem numeric
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Tiberiu Teodorescu (curs, laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 16:11