Aparate electronice de masura si control Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS303
Numar credite 5
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Cunoaştrea principalelor aspecte ale tehnicilor de măsurare a mărimilor neelectrice; studiul principiilor de funcţionare a traductoarelor; familiarizarea cu principalele metode de prelucrare analogică a semnalelor cu, aplicabilitate în tehnica AEMC; înţelegerea rolului tehnicilor numerice în sistemele de măsurare a mărimilor neelectrice.
Descriptori Caracteristici generale. Traductoare. Blocuri specifice în AEMC: convertoare A/N şi N/A; amplificatoare instrumentaţie; amplificatoare izolaţie; amplificatoare logaritmice; tehnici de gardare; protecţia amplificatoarelor; circuite de conversie analogică; multiplicatoare analogice; modulatoare şi demodulatoare de măsurare. Multiplexare analogică. Circuite de eşantionare-memorare. Sisteme de achiziţie a datelor: Generalităţi; sisteme de achiziţie monocanal; sisteme de achiziţie multicanal; interfaţarea cu microprocesorul.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Laurenţiu Dimitriu (curs) | Conf.dr.ing. Liliana Vornicu (laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 14:04