Aplicatii practice ale microcontrolerelor Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS313
Numar credite 3
Specializarea
Electronică aplicată
Obiective
Proiectarea şi implementarea unor aplicaţii practice cu microcontrolere, dedicate electronicii de putere şi celor din industria auto.
Descriptori Arhitecturi interne de microcontrolere, software, motoare de curent alternativ, de curent continuu, BLDC şi pas cu pas.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Ş.l.dr.ing. Cristian Aghion (proiect)

Ultima actualizare în Miercuri, 26 Mai 2010 12:48