Informatică aplicată 2 Imprimare
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DOF137
Numar credite 4
Specializarea
Electronică aplicată
Obiective
Dezvoltarea abilităţilor de programare în C necesare abordării proiectării şi implementării tehnologiilor folosite în electronica pentru a comanda şi controla diverse aplicaţii electronice.
Descriptori Microcontrolere, Microprocesoare și FPGA-uri. Logica booleană. Programator/debugger. Sistem embedded. Firmware.
Documente
Fişa disciplinei
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf. dr.ing. Cristian Aghion (curs & laborator)

 

Ultima actualizare în Marţi, 24 Mai 2016 08:46