Gradații de merit Imprimare
Miercuri, 18 Octombrie 2017 00:00

Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în perioada 2017-2022
Lista gradațiilor de merit acordate în perioada 2017-2022

Dosarele candidaților: prof.dr.ing. Irinel Casian-Botez | conf.dr.ing. Luminița Scripcariu | conf.dr.ing. Ovidiu Ursaru | conf.dr.ing. Marius Zbancioc | conf.dr.ing. Irinel-Valentin Pletea

 

Documente necesare întocmirii dosarelor în vederea acordării gradație de merit:

 

Calendarul desfășurării concursului:

 • Depunerea dosarelor candidaților: până pe 23.10.2017, ora 9:00, la secretariatul facultății
 • Afișarea rezultatelor evaluării: 23.10.2017
 • Contestații: 24.10.2017
 • Ședința Consiliului facultății de validare a concursului: 25.10.2017


Comisia de evaluare a dosarelor:

 • Prof.dr.ing. Daniela Tărniceriu
 • Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu
 • Ș.l.dr.ing. Liviu Țigăeru
 • Secretar: ing. Daniela Bărbuță


Comisia de soluționare a contestațiilor:

 • Conf.dr.ing. Tecla Goraș
 • Prof.dr.ing. Victor Grigoraș
 • Prof.dr.ing. Radu Bozomitu
 • Secretar: ing. Daniela Bărbuță

 

Ultima actualizare în Luni, 30 Octombrie 2017 10:26