Ciprian-Romeo Comşa
 Ciprian-Romeo COMSA
 Asistent inginer, MSEE
 Catedra de Telecomunicatii
 Contact:

 Email: ccomsa@etc.tuiasi.ro   cipriancomsa@yahoo.com

 Telefon: 023213737 int. 141

 WWW:  Pagina personala:     Alte pagini: 
 Cursuri predate:  Comunicatii Digitale , Laborator: Comunicatii mobile, Programare orientata obiect, Programarea calculatoarelor si Limbaje de programare, Proiectare asistata de calculator, Inginerie si instrumente software pentru microelectronica
 Domenii de interes:  Simularea sistemelor de comunicatii digitale si mobile (Matlab, C++)

 Programare orientata obiect (C++,  Java)

 Descrierea HDL a sistemelor (VHDL)

 Bluetooth

 Orthogonal Frecuency Division Multiplexing

 Alte activitati:

 Doctorand, cu tema "Contributii la modelarea, simularea si evaluarea  performantelor sistemelor de comunicatii"

 Membru al colectivului de cercetare PACET