Lucrari de laborator, Electronica medicala
(anul universitar 2002-2003)
prezentarea obiectivelor
1. Verificarea conformitatii aparaturii medicale cu standardele de protectie a pacientului
- clasificarea aparaturii electrice medicale din punctul de vedere al protectiei pacientului, pe baza inspectiei si masuratorilor electrice
- luarea la cunostinta a regulilor de protectie a pacientului
2. Structura celulelor si a tesuturilor
- crearea deprinderilor si abilitatilor de lucru cu microscopul (se vor observa la microscop structurile (morfologia) unor tesuturi si organe, vegetale si animale)
- capatarea de cunostinte necesare explicarii fenomenelor electrice biologice
3. Stimularea electrica a tesuturilor. Comportarea tesuturilor la stimulare
- insusirea cunostintelor si deprinderile practice pentru stimularea electronica a celulelor si tesuturilor, cunoasterea comportarii acestora sub influenta unor tensiuni si curenti de diverse forme de unda, frecvente etc., în vederea diagnosticarii, a tratamentului sau a protezarii anumitor functii sau organe
4. Vizualizarea pe tuburi catodice a semnalelor biologice lent variabile
- cunoasterea aparaturii si a tehnicilor specifice privind vizualizarea semnalelor biologice lent variabile
5. Masurarea si modelarea sistemelor mecanice de interes medical
- insusirea cunostintelor si deprinderilor practice pentru ridicarea functiei de transfer a unui traductor electromecanic de tip inscriptor cu penita sau termic, proteza de brat comandata electric, etc., si pentru determinarea calitativa a erorilor introduse de sistemele de inscriptionare
- insusirea cunostintelor si deprinderilor pentru determinarea functiei de transfer electro-mecanic a unui membru, în regim efector, cu aplicatii în ingineria medicala (protezare) si robotica
- insusirea cunostintelor necesare pentru construirea de modele electrice ale sistemelor biologice de tip electro-mecanic, cu referire la diagnostic si protezare
6. Aparat de înregistrare si prelucrare a semnalului electrocardiografic
- familiarizarea cu termenii de specialitate si aparatura de investigare folosita în medicina pentru analize electrocardiografice
7. Explorari functionale respiratorii
- analiza unui sistem de culegere utilizat în pneumografie
- familiarizarea cu semnalul respirator si cu problemele tehnice ridicate de culegerea acestui semnal
8. Utilizarea ultrasunetelor in diagnosticul si tratamentul medical
- familiarizarea studentilor pentru lucrul cu aparatura medicala de specialitate
9. Masurarea parametrilor electrici ai tesutului dentar
- determinarea constantelor de material ce caracterizeaza structura dentara si de a identifica posibile aplicatii ale acestor masuratori în diagnosticul asistat de calculator (determinarea se face considerând pentru dinte un model de tip RC paralel, determinându-se rezistivitatea si permitivitatea relativa în functie de frecventa. Rezultatele sunt discutate în vederea utilizarii lor în diagnostic)
10. Detectia aritmiilor ventriculare pe baza analizei digitale a semnalelor EKG
- studierea unui program de achizitie si diagnoza a semnalelor ECG
- familiarizarea cu metodele specifice analizei semnalului ECG
11. Sistem automat de control a starii de anestezie
- familiarizarea cu sisteme de control automat al presiunii arteriale în conditii de anestezie a pacientilor
- aplicatii ale sistemelor inteligente (sisteme bazate pe cunostinte, sisteme fuzzy, algoritmi genetici - GA) în medicina
12. Modelarea neuronului si a retelelelor neuronale autooscilante
- familiarizarea cu structura neuronului natural si legat de acesta, cu diverse modele pentru neuronul artificial, modelarea unui neuron sigmoidal
- familiarizarea cu structura, proprietatile si aplicatiile circuitelor neuronale tip Hopfield; modelarea unei retele simple de tipul focarelor ectopice sau retelelor ganglionare
13. Elemente de proiectare si aplicatii la proiectarea de zgomot a pre-amplificatoarelor
(laborator de aplicatii a notiunilor predate la curs)
- familiarizarea studentilor cu proiectarea circuitelor electronice de semnal mic, calculul de zgomot a amplificatoarelor si pre-amplificatoarelor operationale
- probleme ce apar în ecografie, distorsiuni ale imaginii ecografice

© colectivul de redactare a materialelor de laborator