Disciplina Electronică şi Informatică Medicală
(2009-2010)


Home

Programa

Curs

Laborator

Micro-Proiecte

Exercitii si probleme

Related Links

Bibliografie

 

Descrierea Disciplinei

Anul III, Facultatea ETTI, Catedra de Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente

Curs: 3 ore, Laborator: 2 ore

Notare: 50% nota finală examen, 20% teste pe parcurs, 15% microproiect, 15% teme laborator (inclusiv teme curente acasă)

Corp didactic

Curs:

Horia -Nicolai Teodorescu

Profesor  dr. dr. h.c. m.c. A.R.

Laborator şi microproiect:

Marius-Dan Zbancioc

Asistent drd. ing.

Alte informaţii:

Cod disciplină: 402E

Număr de credite: 5

Categoria formativă a disciplinei: DS – de specialitate

Categoria de opţionalitate: DI – impusă

Obiective:

§         Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea unor cunoştinţe privind semnalele de imagine, procesarea de semnale 2D şi aplicaţii în electronica medicală

§         Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele dispozitive şi circuite utilizate în echipamente medicale, în special a pre-amplificatoarelor utilizate pentru prelucrarea semnalului biologic (amplificatoare de instrumentaţie/izolaţie, tipuri de zgomote, perturbaţii etc.); tubul X; scintilatori; traductori ultrasonori etc.

§         Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele metode de prelucrare a semnalelor biologice / bioelectrice.

§        Familiarizarea studenţilor cu principiile de funcţionare, manipularea precum şi de interpretarea datelor furnizate de unele echipamente utilizate în medicină pentru diagnoză şi tratament: electrocardiograf, stimulator cardiac, defibrilator, electromiograf, electroencefalograf, ecograf, tomograf computerizat, scintigraf etc.

Descriptori:

semnale 2D, echipamente medicale, procesarea semnalelor biologice şi a imaginilor medicale, măsurarea activităţii bio-electrice, zgomote în amplificatorul de instrumentaţie, ECG, EEG, EMG, PE, efectului Doppler, tipuri de baleiaj utilizate în ecografie, principiilor de generare a radiaţiei X, reţelelor neuronale autooscilante.


 

©copyright H.N. Teodorescu. Copierea acestor materiale fără acceptul scris al autorului poate atrage răspundere civilă şi penală, inclusiv plata de daune.