Disciplina Electronică Medicală
(2006-2007)


Home

Programa

Curs

Laborator

Micro-Proiecte

Exercitii si probleme

Related Links

Bibliografie

 

Descrierea Disciplinei

Anul IV, Facultatea ETC, Profilul Inginerie Electronică, Secţia Electronică

Curs: 3 ore, Laborator: 2 ore

Notare: 40% nota finală examen, 25% teste pe parcurs, 10% microproiect, 25% laborator (inclusiv teme curente acasă)

Corp didactic

Curs:

Horia -Nicolai Teodorescu

Profesor  dr. dr. h.c. m.c. AR


Laborator şi microproiect:

Marius-Dan Zbancioc

Asistent drd. ing.

Alte informaţii:

Cod disciplină: 402E

Număr de credite: 5

Categoria formativă a disciplinei: DS – de specialitate

Categoria de opţionalitate: DI – impusă

Obiective:

§        Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele dispozitive şi circuite utilizate în echipamente medicale, în special a pre-amplificatoarelor utilizate pentru prelucrarea semnalului biologic (amplificatoare de instrumentaţie/izolaţie, tipuri de zgomote, perturbaţii etc.); tubul X; scintilatori; traductori ultrasonori etc.

§        Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele metode de prelucrare a semnalelor biologice / bioelectrice.

§     Familiarizarea studenţilor cu principiile de funcţionare, manipulare precum şi de interpretare a datelor furnizate de unele echipamente utilizate în medicină pentru diagnoză şi tratament: electrocardiograf, stimulator cardiac, defibrilator, electromiograf, electroencefalograf, ecograf, tomograf computerizat, scintigraf etc.

Descriptori:

echipamente medicale, procesarea semnalelor biologice şi a imaginilor medicale, măsurarea activităţii bio-electrice, zgomote în amplificatorul de instrumentaţie, ECG, EEG, EMG, PE, efectului Doppler, tipuri de baleiaj utilizate în ecografie, principiilor de generare a radiaţiei X, reţelelor neuronale autooscilante.


 

© Copyright H.N. Teodorescu. Copierea acestor materiale fără acceptul scris al autorului poate atrage răspundere civilă şi penală, inclusiv plata de daune.