Disciplina Microcontrolere
(2006-2007)


Home

Programa

Curs

Laborator

Micro-Proiecte

Exercitii si probleme

Related Links

Bibliografie

 

Descrierea Disciplinei

Anul IV, Facultatea ETC, Profilul Inginerie Electronică, Secţia Electronică

Curs: 3 ore, Laborator: 2 ore

Notare: 40% nota finală examen, 25% teste pe parcurs, 10% microproiect, 25% laborator (inclusiv teme curente acasă)

Corp didactic

Curs:

Horia -Nicolai Teodorescu

Profesor  dr. dr. h.c. m.c. AR


Laborator şi microproiect:

Marius-Dan Zbancioc

Asistent drd. ing.

Alte informaţii:

Cod disciplină: 403E

Număr de credite: 5

Categoria formativă a disciplinei: DS – de specialitate

Categoria de opţionalitate: DI – impusă

Obiective:

§  Introducerea, aprofundarea şi sistematizarea unor elemente de proiectare şi optimizare a algoritmilor pentru microcontrolerele de tip RISC din familia PIC 16FX....17YXX.

§  Prezentarea unor scheme de alimentare şi a unor circuite anexe pentru microcontrolere

§    Familiarizarea studenţilor cu mediul de dezvoltare MPLABTM, cu instrucţiunile microcontrolerului PIC16F84, cu modurile de manipulare a memoriei şi a porturilor de I/O, în vederea implementării unor microproiecte în limbaj de asamblare.

Descriptori:

Microcontroler RISC, arhitectură Harvard, memorie de program, memorie de date, magistrale, ALU, registru acumulator, regiştri speciali, interfaţă, porturi I/O, bancuri memorie, întreruperi, mediul de dezvoltare MPLAB, instrucţiuni (de transfer, aritmetice, rotire, test condiţionat, salt etc.), directive pre-procesare, filtre digitale.


 

© Copyright H.N. Teodorescu. Copierea acestor materiale fără acceptul scris al autorului poate atrage răspundere civilă şi penală, inclusiv plata de daune.