Şef de lucrări / lector dr. ing.

 ZBANCIOC MARIUS – DAN

 

Data şi locul naşterii: 15. 08. 1975

Adresa loc de muncă: Bd. Carol I, no. 11, Iaşi, 700506

Telefon loc de muncă: 0232 213737 (centrala robot) interior 1645,

   0232 270041 (secretariat)

   0232 217720 (fax)

E-mail: zmarius@etti.tuiasi.ro, zbancioc@yahoo.com

 

TITLUL LUCRĂRII DE DOCTORAT:

“Noi metode de caracterizare prin trăsături a semnalelor mono şi bi-dimensionale în vederea creşterii performanţelor recunoaşterii automate”

Conducător:    Prof. dr. ing. Dan Gâlea (2002 - decedat în 2008)

                                Prof. dr. ing. Octav Brudaru (2008-2010)

 

Studii:

Instituţia

Colegiul Naţional, Iaşi

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Perioada: de la (luna, anul)

până la (luna, anul)

Septembrie 1986

Iunie 1994

Octombrie 1995

Iunie 2000

Grade sau diplome obţinute

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de inginer – specializarea: Calculatoare

Limbi străine cunoscute: franceza, engleza.

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ŞI ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

 

1. Locul de muncă actual şi funcţia (titlul ştiinţific):

din aprilie1999 - până în în februarie 2005:

asistent cercetător cu normă întreagă în cadrul IIT (Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române - Filiala Iaşi)

din februarie 2005 până în 2012:

asistent universitar la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - ETTI, Universitatea Tehnică

CS cercetător ştiinţific cu jumătate de normă IIT;

din februarie 2012 până în prezent:

Şef de lucrări la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - ETTI, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

2. Specializări şi calificări:

Cadru didactic ascociat sau cu normă întreagă (titular de aplicaţii sau curs) la disciplinele:

·         2000, SE – Sisteme Expert, Facultatea de Mecanică, an IV, secţia de Mecatronică, UTI

·         2002, IA – Inteligenţă Artificială, Facultatea de Automatica şi Calculatoare, an VI, master, UTI

·         2001-2003,  SE – Sisteme Expert, Facultatea de Informatică, studii postuniversitare specialişti şi profesori, UAIC

·         2003-2004, PID – Prelucrarea Digitală a Imaginilor, Facultatea de Informatică, an IV, zi, UAIC

·         2003-2008, FS – Fuzzy Systems, Facultatea de Informatică, an IV, zi, UAIC

·         2003-2004, SIEM – Sisteme Inteligente în Echipamente Medicale, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, an IV, secţia de Electronică Aplicată, UTI

·         2004-2015, EM – Electronică Medicală, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, an IV, secţia de Electronică Aplicată, UTI

·         2005-2015, MC – Microcontrolere, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, an IV, secţia de Electronică Aplicată, UTI

·         2004-2010, Sisteme Bazate pe Cunoştinţe, Sisteme Expert, Descoperirea Cunoştinţelor şi Aplicaţii Medicale, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, anul VI, secţia de master Inginerie Biomedicală, UTI

·         2005-2010, SIASEM – Sisteme Inteligente cu Aplicaţii în Sisteme şi Echipamente Medicale, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, anul VI, secţia de master Inginerie Biomedicală, UTI

·         2008-2015, ICI – Inteligenţă Computaţională Integrată, Facultatea ETTI, anul IV,  secţia de EASI (Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente)

·         2009-2015, FIA – Fundamentele Inteligenţei Artificiale, Facultatea ETTI, anul V, secţia de master SEIII (Sisteme Electronice Inteligente şi Informatică Industrială) şi CEP (Convertoare Electronice de Putere”

·         2009-2015, AHSTCMC – Arhitecturi hard şi soft, comunicaţii, tehnici de comandă cu microcontrolere, Facultatea ETTI, anul V,  master SEIII

·         2010-2015, ICA – Inteligenţă Computaţională Aplicată, Facultatea ETTI, anul VI,  master SEIII

·         2010-2015, PRSC – Procesarea şi recunoaşterea semnalelor complexe, Facultatea ETTI, anul VI,  master SEIII

·         2011-2012, RNA – Reţele neuronale artificiale, Facultatea de Informatică, Master Optimizări, an I, zi, UAIC

·         2013-2015 IA – Inteligenţă Artificială, Facultatea de Informatică, an III, zi, UAIC (titular curs: prof. Dan Cristea)

 

Supervisor practică - Proiect “Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de supervizor de practică tehnologică şi de cercetare“ cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Cod Contract: 57/1.3/S/17884             

Proiectul DidaTec – “Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, POSDRU/87/1.3/S/60891

 

Teme de cercetare:

– Sisteme cognitive şi aplicaţii

– Aplicaţii în medicină ale reţelelor neuronale şi algoritmilor genetici

– Metodele de I.A. aplicate în analiza şi recunoaşterea vorbirii

– Structuri pentru procesare paralelă, sisteme fuzzy şi modelări neuronale

– Metode de inteligenţă artificială în prelucrarea semnalelor 1D şi 2D

 

 

3. Lucrări elaborate şi sau publicate (lista lucrărilor publicate se poate anexa):

3.1. Cărţi:

[1] Programarea în CLIPS prin exemple: D. Galea, M. Costin, M. Zbancioc, Tehnopress Publishing House, 2001, Iaşi, ISBN 973-8048-45-1

[2] Aplicaţii de IA în CLIPS: D. Galea, M. Costin, M. Zbancioc, Tehnopress Publishing House, 2001, Iaşi, ISBN 973-8048-51-6.

[3] Sisteme bazate pe cunostinte. Aplicatii: Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Oana Voroneanu. Editura Performantica, 2004, Iasi, ISBN-973-730-014-9, pg. 293

[4] Procesarea semnalului vocal şi a imaginilor biomedicale, Zbancioc Marius-Dan, Editura Pim 2015, ISBN 978-606-13-2786-7, pp. 224

 

3.2. Lucrări publicate:           

Număr de citări 100 (la finele anului 2015) din care 12 x rev.ISI, 17 x rev.BDI, 26 x conf.ISI, 47 x conf.BDI

 

Reviste şi conferinţe cotate ISI

[1]     M. Zbancioc, M. Feraru, “Using the Lyapunov Exponent from Cepstral Coefficients for Automatic Emotion Recognition”, Proc of 8th IEEE International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering – EPE 2014, 16-17 Oct., Iaşi, România, pp. 110-113, ISSN: 978-1-4799-5848-1.

[2]     M. Zbancioc, M. Feraru, “Integrated System for Prosodic Features Detection from Speech”, Proc of 8th IEEE International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering – EPE 2014, 16-17 Oct., Iaşi, România, pp. 114-117, ISSN: 978-1-4799-5848-1.

[3]     M. Feraru, M. Zbancioc, „Speech Emotion Recognition for SROL Database using Weighted KNN algorithm”, International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI2013), June and Artificial 27-29, 2013, Pitesti, Romania, ISBN: 978-1-4673-4935-2, Digital Object Identifier: 10.1109/ECAI.2013.6636189 ©2013 IEEE

[4]     M. Zbancioc,, M. Feraru, “The automatic segmentation of the vocal signal using predictive neural network”, International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2013), July 11-12, 2013, Iasi, Romania, ISBN: 978-1-4799-3193-4,  Digital Object Identifier : 10.1109/ISSCS.2013.6651255, INSPEC Accession Number: 13879738

[5]     M. Feraru, M. Zbancioc, “Emotion Recognition in Romanian Language using LPC Features”, The 4th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2013, November 21-23, 2013, Iaşi, Romania, ISBN: 978-1-4799-2373-1/13/$31.00 ©2013 IEEE

[6]     M. Zbancioc, M. Feraru, “A Study about MFCC Relevance in Emotion Classification for SROL Database”, Proceedings of 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2013, October, 11-13, 2013, Galaţi, România, ISBN 978-1-4799-2441-7, IEEE Catalog Number CFP1393K-USB.

[7]     M. Zbancioc,, M. Feraru, “Emotion Recognition of the SROL Romanian Database using Fuzzy KNN Algorithm”, International Symposium on Electronics and Telecommunications IEEE - ISETC 2012 Tenth Edition, Timisoara, November 15-16, 2012 ISBN: 978-1-4673-1177-9, pp. 347 – 350, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6408133

[1]     M. Zbancioc, M. Feraru, „The Analysis of the FCM and WKNN Algorithms Performance for the Emotional Corpus SROL”, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, Issue 3, 2012, pp. 33 – 38, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-7600, Digital Object Identifier: 10.4316/AECE.2012.03005,

http://www.aece.ro/abstractplus.php?year=2012&number=3&article=5 (ISI impact factor=0.552)

[2]     H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, M. Feraru, “Analysis of the vowel triangle variation for Romanian language depending on emotional states”, International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2011-IEEE Conference), Iasi, Romania 30June-1Jul.2011, ISBN 978-1-61284-944-7, pp. 1-4, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5978727

[3]     S.M. Feraru; H.N. Teodorescu; M.D. Zbancioc, “SRoL -Web-based Resources for Languages and Language Technology e-Learning”, Int. J. of Computers, Communications & Control - IJCCC, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844, Vol. V (2010), No. 3, pp. 301-313, http://www.icvl.eu/2009/disc/icvl/documente/pdf/met/ICVL_ModelsAndMethodologies_paper12.pdf (ISI impact factor=0.650)

[4]     Horia-Nicolai Teodorescu, Monica Feraru, Marius Zbancioc, “Assesing the Quality of Voice Synthesizers”, Proceedings if the 5th International Conference on “Speech Technology and Human Dialogue –SpeD 2009“, pg.77-86,Constanta, Romania, June 18-21, 2009, published in: Burileanu C., Teodorescu H.N. (Eds.) “Advances in Spoken Language Technology”, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, România, 2009, ISBN 978-973-27-1808-7, pp. 53-66 (în volum la Editura Academiei şi simultan volum IEEE Proceedings, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentCon.jsp?punumber=5129254)

[5]     Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Laura Pistol, “Parallelizing Neuro-fuzzy Economic Models in a GRID environment”, Studies in Informatics and Control, March 2008, Volume 17, Number 1, ISSN 1220-1776, Edited by National Institute for R&D in informatics ICI Bucharest, pg. 5-16 (ISI impact factor=0.67)

[6]     C. Stefănescu, V. Rusu, M. Costin, M. Zbancioc, “An image pre-processing automatic system for bone scan metastasis evaluation”, Revista Medico-Chirurgicala A „Societatii de Medici şi Naturalisti” din Iasi, (RMC-SMN) , Vol. 110 / 2006, Nr. 1, pag. 178-186, (indexed on Internet, in PubMed), 2006, PubMed ID:19292101, ISSN:0048-7848

[7]     Mihaela Costin, Anthony Grichnik, Marius Zbancioc, “Tips on Speaker Recognition by Autoregressive Parameters and Connectionist Methods”, International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 1, Iaşi, România, p.169-172, ISBN 0-7803-7979-9

[8]     Marius Zbancioc, Mihaela Costin, “Using Neural Networks and LPCC to Improve Speech Recognition”, International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 2, Iaşi, România, p 445-448, ISBN 0-7803-7979-9

[9]     Mihaela Costin, Marius Zbancioc, “Improving Cochlear Implant Performances by MFCC Technique”, International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 2, Iaşi, România, p.449-452, ISBN 0-7803-7979-9

[10]  H. N. Costin, Mihaela Costin, M. Zbancioc, “Fuzzy rule-based decision support system for haematological diseases classification”, Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON 2001, 12-15 June, Pola, Croatia 2001, In Proceedings of the International Federation for Medical & Biomedical Engineering - IFMBE, ISBN 953-184-023-7, ISSN 1680-0737, Vol. 1, pp. 433-436

 

Reviste şi conferinţe indexate BDI

[11]  M.D. Zbancioc, S.M. Feraru, „A Study about the Automatic Recognition of  the Anxiety Emotional Stateusing Emo-DB”, 5-th edition of the International Conference on e-Health and Bioengineering, (EHB 2015), Iaşi, România, ISBN: 978-1-4673-7545-0/15 acceptată spre publicare (Indexare BDI IEEExplore)

[12]  S.M. Feraru, M.D. Zbancioc, R.M. Barbu, C.M. Gavrilescu, ”Using the Decision Tree for Emphasizing the Benefits of Associating Antioxidants in the Therapy of the Metabolic Syndrome”, 5-th edition of the International Conference on e-Health and Bioengineering, (EHB 2015), Iaşi, România, ISBN: 978-1-4673-7545-0/15 acceptată spre publicare (Indexare BDI IEEExplore)

[13]  M. Rusu, M.Zbancioc, „Automated identification of objects based on Normalized Cross-Correlation and Genetic Algorithm”, 5-th edition of the International Conference on e-Health and Bioengineering, (EHB 2015), Iaşi, România, ISBN: 978-1-4673-7545-0/15 acceptată spre publicare (Indexare BDI IEEExplore)

[14]  M.S. Feraru, M.D. Zbancioc, Comparative analysis between SROL - Romanian database and Emo - German database, Proc of IEEE International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2015), 9-10 July, Iaşi, România, ISBN 978-1-4673-7487-3, (INSPEC Accession Number: 15367265, DOI: 10.1109/ISSCS.2015.7204015), 2015

[15]  M. Luca (Costin), R. Luca, S.Bejinariu, A.Ciobanu, O.Paduraru, M.Zbancioc and T. Barbu, „An Overview of Several Researches on Fuzzy Logic in Intelligent Systems”, Proc of IEEE International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2015), 9-10 July, Iaşi, România, ISBN 978-1-4673-7487-3, (INSPEC Accession Number:15367269 ), 2015

[16]  M. Zbancioc, M. Feraru, “Optimized Segmentation Method of the Vocal Signal with Predictive Neural Network”, Proc. of International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI 2014), 23-25 oct., Bucureşti, România, vol. 6-no.1/2014, pp. 23-26, ISSN-1843-2115, IEEE Catalog CFP1427U-ART, ISBN 978-1-4799-5479-7 (INSPEC Accession Number:15076441, DOI: 10.1109/ECAI.2014.7090141), 2014

[17]  M. Feraru, M. Zbancioc, “Emotion Recognition using Lyapunov Exponent of the Mel-Frequency Energy Bands”, Proc. of International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI 2014), 23-25 oct., Bucureşti, România, vol. 6-no.1/2014, ISSN-1843-2115, IEEE Catalog CFP1427U-ART, ISBN 978-1-4799-5479-7, (INSPEC Accession Number:15076415, DOI: 10.1109/ECAI.2014.7090140), 2014.

[18]  M. Zbancioc, M. Feraru, “A Study about the Statistical Parameters Used in the Emotion Recognition”, Proceedings of the 10th International Conference on Development and Application Systems, Suceava, Romania, May 17-19, 2012, ISSN: 1844-5020, pp. 187-190

[19]  H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, M. Feraru, “Statistical characteristics of the formants of the Romanian vowels in emotional states”, International Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue SPeD 2011, 18-21 may 2011 Brasov, Romania, ISBN 978-1-4577-0439-0, pp. 1-10, IEEE publication, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5940725

[20]  Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, Laura Pistol “Issues Related to Distributed Implementations of Models for Large Economic Systems” (lucrare “GRID Modeling Results for Large Economic Systems “ prezentată la conferinţa ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, 10-12 July 2008, Iasi, Romania, revizuită, completată şi publicată în volum “Scientific and Educational Grid Applications” – Editors H.N.Teodorescu, M. Craus, Editura Politehnium), ISBN 978-973-621-236-9, 2008

[21]  Mihaela Costin, Marius Zbancioc, Baltag Octavian, Silviu Bejinariu, “Microwave Imagistic and Data Processing Software for Early Breast Cancer Detection”,  12th International Conference IPMU 2008, Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, June 22-27, Malaga, Spain, 2008, L. Magdalena, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay (eds): Proceedings of IPMU'08,  ISBN 978-84-612-3061-7, pp. 614-621

         (http://www.gimac.uma.es/ipmu08/proceedings/papers/081-CostinEtAl.pdf)

[22]  Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc  - “Parallelizing and distributing computation for fuzzy economic models”, 16th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS16 – 2007), 22-25 may, Bucureşti, România, 2007, Proc. Vol. 1, Ed. PRINTECH, ISBN 978-973-718-741-3, pp.193-199

[23]  H.N. Teodorescu, D. Trandabat, M. Feraru, M. Zbancioc, R. Luca, “A Corpus of the Sounds in the Romanian Spoken Language for Language-Related Education”, July 2006, Murcia, Spain, International Conference on Human and Material Resources in Foreign Language Learning – HMRFLL 2006, Murcia, Spania, 12-14 iulie 2006, published in “Revisiting Language Learning Resources”, Cambridge Scholars Publishing (CSP), UK, ISBN 1-84718-156-2; ISBN 13: 9781847181565, pp. 73-89, 2007;

[24]  H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, “Dynamics of Fuzzy Models for Market Players. The Three Companies Case”, FS&AI. - Fuzzy Systems & Artificial Intelligence, Vol. 11, No. 1-3, pp. 73-107, 2005

[25]  Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Two Fuzzy Economic Models with Nonlinear Dynamics”, Proceedings of the Romanian Academy, The Publishing House of the Romanian Academy, EA Volume 6, Series A, Nr 1/Jan-Apr 2005, pp. 75-84

[26]  F. Leon, D. Galea, M. Zbancioc, ”Knowledge Representation through Interactive Networks”, Proceedings of the European Conference on Intelligent Systems, Iasi, Romania, ECIT 2002

[27]  H.N. Costin, C. Rotariu, M. Zbancioc, M. Costin & E. Hanganu, “Fuzzy rule-aided decision support for blood cell recognition”, Journal of Fuzzy Systems & Artificial Intelligence 7(1--3), pp. 61-70, 2001

 

 

Reviste şi conferinţe neindexate

[28]  M. Zbancioc, M. Feraru, “A study on classification for the vowel signal according with emotional state based on recurent fuzzy c-means algorithm”, Proceedings of the 4th International Conference Telecommunications, Electronics and Informatics – ICTEI2012, Chisinau, Republica Moldova, May 17-20, 2012, ISBN: 978-9975-45-082-9, pp. 79-84

[29]  M. Zbancioc,, M. Feraru, “Applying the KNN-Algorithm in Emotions Analysis”, The XVI-th International Conference of Inventics, Ed. Performantica, 2012, ISSN: 1844-7880, pp. 556-562, 2012.

[30]  H.-N. Teodorescu, M. Hulea, A. Untu, S. Bejinariu, M. Zbancioc, „Affect, State, & Mood Interface for Apprehensive Dialog and Adaptive Interactions and Control”. CHIST-ERA Conference 2012 - July 5 & 6, Edinburgh, UK, Submission #413.

[31]  Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, “Fuzzy methods for automatic extraction of speech formants”, The 3rd International conference on Telecommunication, Electronics and Informatics -  ICTEI2010, May 20-23, Chişnău, Republica Moldova, Proceedings Volume II, ISBN 978-9975-45-136-9, pp.57-62

[32]  Zbancioc Marius, Teodorescu Horia-Nicolai şi Feraru Monica. “Tehnici de identificare a zonelor vocalice în secvenţe rostite în limba română”, In: A.Iftene, H.N. Teodorescu, D. Cristea. D. Tufiş (Editors) „Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române” - ConsILR2010 ediţia a VI-a, 6-7 May 2010, Bucureşti, România, ISSN 1843-911X, pp. 13-24, Ed. University “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

[33]  Horia-Nicolai Teodorescu, Zbancioc Marius-Dan,Hybride Analysis Methods for Paralinguistic Informations“, a IX-a Conferinta Nationala de Inginerie Biomedicala – INGIMED’2008, 13 noiembrie 2008, Bucureşti, România

[34]  Marius Zbancioc, Laura Pistol, “Simulation of socio-economic fuzzy systems in a distributed programming environment - GRID“, 2nd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering – ISEEE’2008, 12-13 September 2008, Galaţi, Romania, ISSN 1842-8046, pg. 169-174

[35]  Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, “Parallelizing neuro-fuzzy economic models in a GRID environment”, 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science, SACCS’2007, Iasi, Romania, November 16 - 18, 2007, Proceedings Editura Politehnium Iaşi, ISSN 1843-7257, pag. 447-452,

[36]  Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Parallelizing Algorithms for the Pitch Detection”, 2st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI2007, 29-30 June, 2007, Piteşti, România, Number 1/2-007, ISSN 1843-2115, pp.1-6

[37]  H.N. Teodorescu, M. Craus, S. Bejinariu, M. Hnatiuc, M. Zbancioc, “GRID-GMES applications - Opportunities for the GRAI Consortium”, InfoDay INSPIRE, 11-12 Dec. 2006, ROSA, Bucuresti

[38]  H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, E. Mihailescu, “Speech Technology and Bio-Medical Engineering Teaching Based on the Web – A New Tool and Case Study”, International Conference on Interactive Computed Aided Learning, ICL 2006, September 27 - 29, Villach, Austria, Proceedings CD Ambient and Mobile Learning, Kasset University Press, Editors Michael Auer, Ursula Auer and R. Mittermeir, ISBN 3-89958-136-9

[39]  M. Zbancioc, Recurent Fuzzy Economic Models – Teodorescu Model”, 4th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006, september 20-23, Iaşi, Romania, ISBN (10) 973-730-246-X, ISBN(13): 978-973-730-246-5

[40]  M. Zbancioc, “Tools for the Archive of the Romanian Language Sounds Project”, 4th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006, september 20-23, Iaşi, Romania

[41]  M. Zbancioc, “Sisteme Fuzzy Recurente – Model Teodorescu”, Simpozionul naţional “Bazele performanţei şi inventică”organizat în cadrul “Zilele Academice Ieşene”, 8-10 Septembrie 2006, ISBN 973-730-224-3, ISBN 978-973-730-244-1

[42]  H.N. Teodorescu, M. Feraru, D. Trandabăţ, M. Zbancioc, Situl 'Limba Română vorbită', Forăscu, Tufiş, Cristea (eds.) Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române. Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2006, pp 3-8, ISBN 978-973-703-208-9

[43]  Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Dynamics of Fuzzy Models for Market Players”, IEEE – SOFA 2005, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, 27-30 August, 2005, Szeged-Hungary şi Arad-România, pp. 200-205, ISBN 963-219-001-7

[44]  M. Costin, C. Stefanescu, D. Galea, M. Zbancioc, “Image Processing in Pulmonary Disease Diagnosis”, IEEE – SOFA 2005, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, 27-30 August, 2005, Szeged-Hungary şi Arad-România, pp. 231-236, ISBN 963-219-001-7

[45]  Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Correlation between the information access time and the benefits the commercial player obtain, in a fuzzy network model”, 1st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI2005, 1-2 July, 2005, Piteşti, România

[46]  Marius Zbancioc, “Recurrent Fuzzy Rules (Teodorescu’s  Fuzzy Systems) in Economic Process Modelling”, 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS-15, 25-27 May, 2005, Bucureşti, România, Ed. Politehnica Press, ISBN 973-8449-89-8, pp.531-535

[47]  Mihaela Costin,Tudor Barbu, Marius Zbancioc, Gabriela Constantin. Techniques for static visual object detection within a video scene. Polytechnic Institute Bulletin, Automatics and Computers, Tom LI (LV), Fasc.1-4, pp.75-85, Iaşi, 2005. (revistă recunoscută CNCSIS / B+).

[48]  Marius Zbancioc, Mihaela Costin, Cipriana Ştefănescu, “Image Pre-Processing for a Medical Aide-Decision System in Bone Scintigraphy”, vol. Intelligent Systems in Medicine, H.N. Teodorescu editor, pp. 101, 114, ed.Performantica, Iaşi, 2004, ISBN 973-7994-82-5 şi pe CD – Third European Conference on Intelligent Systems and Technologies ECIT'2004, 21 - 23 July 2004, Iaşi, Romania, ECIT, 2004

[49]  Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “The Dynamics of Fuzzy Decision Loops with Applications to Models in Economy”, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, Seria IV, Tomul XXIV, 2003, pp.299-315 (apărut în 2005)

[50]  Mihaela Costin, Marius Zbancioc, “Hints About Some Baseful but Indispensable Elements in Speech Recognition And Reconstruction”, Computer Science Journal of Moldova, 2002, v.10, n.2., p.169

[51]  Mihaela Costin, Marius Zbancioc, Adrian Ciobanu, Cipriana Ştefănescu, “Toward a Diagnosis System using Nuclear Medicine Image Processing”, prezentată la conferinţa European Conference on Intelligent Systems and Technologies ECIT2002, publicată în revista FSAI, FUZZY SYSTEMS & A.I., Reports & Letters, Vol. 8, Nos. 1-3, 2002, ISSN 1016 – 2137, pp. 65-78 (apărută în 2003)

[52]  M. Costin, M. Zbancioc, A. Ciobanu, Ch. Berger Vachon, “Some Attempts in Improving Cochlear Implanted Patients Performances: Modeling and Automatic Methods”, IPMU 2002 International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Annecy, France, 1-5 July, 2002, pp. 711-718

[53]  Cipriana Stefanescu, Daniela Boisteanu, V. Rusu, Mihaela Costin, M. Zbancioc, “Could be 99mTc mibi an Earliest Imagistic Marker for the PTB Treatment Evaluation?”, EANM Annual Congress, august 2002, Viena (rez. pp. 532), publicata in: European Journal of Nuclear Medicine EJNM, 2002, 29, 1, S326.

[54]  M. Costin, M. Zbancioc :  “Linguistic Expert System for Syllable Decomposition in Order to Establish the Accent for Speech Processing”, ECIT 2002.Conference, Iasi, Romania.

[55]  M. Costin, M. Zbancioc, “Game Decision-Making – An Approach”, ECIT 2000 Conference, Iaşi, Romania

 

Lucrari comunicate:

 

1.        M. Feraru, M. Zbancioc, „Studiu comparative in recunoasterea emotiilor, SROL – EmoDB”, comunicare la Simpozionul „Sisteme Inteligente şi Aplicaţii”, Zilele Academice Ieşene, Ediţia a XXX-a, 9 octombrie 2015, Iaşi

2.        M. Zbancioc, M. Feraru, "Recunoasterea emotiilor in limba romana folosind coeficienţi cepstrali" comunicare la Simpozionul „Sisteme Inteligente şi Aplicaţii”, Zilele Academice Ieşene, Ediţia a XXVIII-a , 4 oct. 2013, Iaşi

3.        M. Zbancioc, “Tehnici DTW de căutare a secvenţelor rostite”, comunicare la Simpozionul „Sisteme Inteligente şi Aplicaţii”, Zilele Academice Ieşene, Ediţia a XXVI-a , 16 sept.2011, Iaşi

4.        V. Cojocaru, M. Zbancioc, H.N. Teodorescu, „Metodă de generare de trenuri de impulsuri de perioadă mare cu un program minimal pe un microcontroler de 32 biţi (TMS)”, workshop “Sisteme sonar - actualităţi şi perspective”, 23 Iulie 2009, Iaşi

5.        M. Zbancioc, Detecţie de fundamentală şi frecvenţe principale în semnale acustice, comunicare orală la Zilele Academice Ieşene, Sept.2009, Iaşi

6.        Zbancioc Marius, Horia-Nicolai Teodorescu, “Metodă ierarhică de detecţie a frecvenţei fundamentale”, Atelierul de Lucru "Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Romane", ConsILR 2008, Iasi, 19-21 noiembrie 2008, volum publicat in 2009.

7.      Zbancioc Marius, Pistol Laura, “SRoL – Metode şi instrumente de prelucrare statistică”, lucrare prezentată în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul “Zilelor Academice Ieşene”, 23-24 sept. 2008, Iaşi

8.      Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu: “Modele fuzzy distribuite pentru sisteme comerciale” - seminar academic “Actualităţi în domeniile calculului paralel şi distribuit, Procesarea limbajului natural şi Tehnologia vorbirii şi inferenţele între domenii” între Institutul de Informatică Teoretică şi Institutul de Inteligentă Artificială (institute ale Academiei Române) – 25- 26 aug. 2008, Bucureşti (la sediul Academiei Române)

9.        Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Laura Pistol: “Direcţii în aplicarea Inteligenţei Artificiale pe platforma GRID", Simpozionul bilateral interacademic între Academia Română şi Academia Republicii Moldova, din 11-12 aprilie 2008, Filiala Academiei Române din Iaşi

10.     Marius Zbancioc, "Implementation of the "difference method" for pitch detection and results", SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human, Iaşi, Romania, May 10-12, 2007

11.     Marius Zbancioc , “Implementing fuzzy controlled PLLs using fuzzy temporal variables in FuzzyCLIPS”, SASM’2005, Anniversary Symposium, Celebrating 25 years from the birth of the Seminar Gr. C. Moisil and 15 years from the establishing of the Romanian Society for Fuzzy Systems & A.I., Iasi, Romania, May 5-7, 2005

12.     Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, “Dinamica sistemelor expert în bucle de decizie. Modele economice fuzzy”, CDROM: Proceedings of Symposium on Intelligent Systems and Applications, September 19-20, SIA’2003, Iaşi, Romania, Eds.H.N.Teodorescu, C.Gaindric, E.Sofron, ISBN 973-97737-2-9, 7 pagini

13.     Vasile Apopei,  Marius Zbancioc – “Metode de silabificare a cuvintelor limbii române bazate pe reguli şi pe reţele neuronale - studiu comparative”, CDROM: Proceedings of Symposium on Intelligent Systems and Applications, September 19-20, SIA’2003, Iasi, Romania, Eds.H.N.Teodorescu, C.Gaindrioc, E.Sofron, ISBN 973-97737-2-9, 6 pagini

14.     Mihaela Costin, Marius Zbancioc, ”Îmbunătăţirea performanţelor implantului cochlear CI folosind metode fuzzy”, Zilele Academice Ieşene 2002

 

 

3.4. Premii

Diploma & gold medal, EUROINVENT 2013  -   9-11.05.2013

Speech segmentation method based on predictive neural networks - SROL_SegmRN, Author(s): M. Zbancioc, M. Feraru

 

Marius Zbancioc, Monica Feraru, Medalie de argint pentru „Instrument de extragere de parametri statistici din fişiere de sunete cu încărcătură emoţională pentru limba româna - IIT-EMOTIS”, Ediţia a IX-a, PRO INVENT 2011, Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării si Inventicii, 22 – 25.03.2011, Cluj – Napoca, România

 

Marius Zbancioc, Monica Feraru, Horia-Nicolai Teodorescu, Vasile Apopei, Silviu Bejinariu, Ramona Luca, Catalin Bulancea, Mariana Roman – ”Software Inventions”, medalia de argint, la Euroinvent – European Exhibition of Creativity and Innovation, 12-14 May 2011, Iasi, Romania

 

Marius Zbancioc, Monica Feraru, medalie de aur pentru „A tool of the statistical parameters extraction from emotional sounds for Romanian language”, Salonul international INVENTICA 2011, 8-10.06.2011, Iasi, România

 

H.N. Teodorescu, I. Pavaloi, M. Zbancioc, M. Feraru, L. Pistol, Medalia de aur pentru “Instrumente pentru analiza limbii vorbite – ANALIV”, The XIV-yh Imnternational Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer “INVENTICA 2010”, Iaşi, România, 9-11 iunie 2010.

 

Teodorescu H.N., Zbancioc M., Feraru M., Trandabăţ D., Luca R., Pistol L., Medalia de aur pentru software protejat “Sound Database Archieve – Annotation and Domunetated Recordings for Romanian Spoken Language”, în cadrul Salonulului Inventica 2009, Iaşi, June 4-6, 2009

 

3.5. Softuri înregistrate ORDA:

ORDA (Bază de date de înregistrări adnotate şi documentate) de voci cu încărcătură emoţională ’SRoL-IIT’ nr. 2931/30.04.2009, Colectiv de cercetare: Teodorescu H.N., Zbancioc M., Feraru M., Trandabăţ D., Luca R., Pistol L., Inventica 2009, Iaşi, România

 

ORDA – înregistrare AnaLIV  - "Instrumente pentru analiza limbii vorbite", nr. 11959/06.05.2010, Colectiv de cercetare: Horia-Nicolai Teodorescu, Ion Păvăloi, Marius Zbancioc, Monica Feraru, Laura Pistol

 

ORDA  - înregistrare SROL_SegmRN – „Metodă de segmentare a semnalului vocal bazată pe reţele neuronale predictive”, înregistrare la ORDA nr. 3255/08.04.2013, Colectiv de cercetare: Zbancioc M., Feraru M.

 

Experienţa în rezolvarea unor cercetări pe baza de granturi câştigate prin competiţii:

Programul / Proiectul

Funcţia

Perioada

Colaborare inter-academică CNRS Franţa

UM 5005 Toulouse

Asist. cercet. IIT

iulie 2000 –

nov. 2001

Grant Academie –Elemente de IA cu aplicaţii în Bioinginerie

Asist. cercet. IIT

2001 – 2002

Proiect de cercetare prioritar al Academiei Române – Sisteme cognitive bazate pe tehnici neuro-fuzzy, minerit de date (data mining) şi descoperire de cunoştinţe (knowledge discovery); Aplicaţii

Asist. cercet. IIT

2003 – 2004

Progresii teoretice pentru analiza stabilităţii sistemelor fuzzy dinamice (colaborator extern)

Asist. cercet. IIT

2004

Sisteme de masura accelerometrice avansate pentru investigatii atmosferice cu sonde planetare ROSA, Grant Agenţia Spaţială Română, Programul Aerospaţial)

cercetător ştinţific INI

2005-2007

Sistem automat de diagnostic paraclinic în sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat (CEEX - 3140P / 10.10.2005)

asist. univ.

UTI

2005-2008

Formarea unei reţele integrate de cercetare în domeniul metodelor, analizelor şi echipamentelor pentru determinarea pattern-urilor consumului caloric şi pattern-urilor de dinamică în timpul mersului la subiecţi cu boli crinice (CEEX - CALORCRO 3374 / 18.10.2005)

asist. univ.

UTI

2005-2008

Analiza comportării sistemelor bazate pe cunoştinţe fuzzy cu un nou tip de reguli (reguli recurente, modelul Teodorescu) şi aplicaţii în medicină şi economie (GAR - 152 / 2005) (GAR 141/2006)

director

grant

2005-2006

Sistem decizional multicriterial si instrumente inteligente destinate dobandirii de avantaj competitive durabil pe piete turbulente in industria de textile si confectii (Curteza Antonela, CEEX-M1-C2-5253)

cercetător ştinţific INI

2006-2008

GRAI - GRID Academic pentru Aplicaţii Complexe (Mitica Craus - CEEX-M1-C2-1801)

Cercetător ştiinţific IIT

2006-2008

Capete SONAR bio-mimetice adaptive pentru vehicule autonome - Programul Parteneriate in Domeniile Prioritare (CNMP 12079/1.10.2008)

asist. univ.

UTI

2008-2011

Proiect bilateral cu R. Moldova-  Număr contract 438 / 21.06.2010, titlu: Managementul resurselor Informaţionale si Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice si a Managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Republicii  Moldova si Academia Română acronim MIACSAM - Proiect de cooperare bilaterală, PN II - Capacităţi, modul III - ANCS

Cercetător ştiinţific IIT

2010-2012

Proiect bilateral cu R. Moldova - Număr contract 437 / 21.06.2010, titlu: Metode inovative pentru vizualizarea şi investigarea ecografică în scop medical (director proiect UTI), acronim MIVIEM - Proiect de cooperare bilaterală, PN II - Capacităţi, modul III - ANCS

asist. univ.

UTI

2010-2012

 

4. Alte menţiuni:

Membru în comitetul de organizare:

-        ECIT 2010, 2008, 2006, 2004 - European Conference on Intelligent Systems and Technologies

-        EMC’2004 - European Mars and Planetary Convention, 26 - 28 July, 2004

-        SASM’2005 - Simpozionul aniversar al Seminarului "Gr. C. Moisil”, 5 - 7 May 2005

                                20-23 September, 2006

-     Simpozionul naţional “Bazele performanţei şi inventică” - organizat în cadrul “Zilele Academice Ieşene”, 8-10 Septembrie 2006

-        SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human, May 10-12, 2007

 

Membru în comitetul de program:

-     ConsILR2013 - 9th International Conference "Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian Language" 16-17 May 2013

-     ConsILR2015 - 11th International Conference "Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian Language" 26-27 November 2015

 

Back