Prelucrarea Semnalului Vocal si Recunoasterea Vorbirii

Consortiu de cercetare si activitate didactica:
* Laboratorul de Sisteme Inteligente - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
* Catedra de Informatica Aplicata - Fac. de Informatica, Universitatea "Al. I. Cuza"
* Laboratorul de Procesarea Semnalelor si Sisteme Fuzzy si Neuro-Fuzzy -
- Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane

 

INTRODUCERE

Welcome message (Voce sintetica folosind sintetizorul Text-To-Speech TTS: Lucent TTS (R), (TM).Aveti nevoie de difuzor conectat la calculator, precum si de NETSCAPE WINAMP - free pe situl Netscape.)

Cursul, pe ansamblu, se preda studentilor din anul II in cadrul masteratului de Lingvistica Computationala, Facultatea de Informatica, Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, incepand cu anul 2002.

O varianta a cursului a fost predata studentilor de la Fac. de Electronica si Tc., sectia Robotica, in anii 1993-1997.

Capitole din acest curs sunt incluse ca un modul specializat in cadrul masteratului de Inginerie Biomedicala si sisteme inteligente - Universitatea Tehnica Iasi, precum si in cursul de Sisteme bazate pe cunostinte si sisteme expert cu aplicatii medicale. (Capitolul respectiv este inclus in programa in functie si de interesul studentilor din anul respectiv).

Notare:

 

MENIU

- Introducere
Welcome message
- Programa analitica
- Materiale suplimentare pentru laborator, seminar si curs
- Note de curs, lucrari indicate pentru lectura
- Referinte
- Mini-proiecte
- Corpusuri (Baze de date - semnale vocale)
- Exemplu de proiect de materat (disertatie), in curs de realizare
- Alte teme de cercetare curente ale colectivului (aceste teme pot deveni subiecte ale unor teze de disertatie sau diploma)
- Varia - materiale pentru cursuri, laboratoare, mini-proiecte etc.


Aceasta pagina este in continua modificare. Orice sugestii de imbunatatire a continutului sunt bine venite.

Contact: Tf. 21.37.37 - int 115 or 144 (HN Teodorescu) sau hteodor@etc.tuiasi.ro

(C) H.N. Teodorescu

(Pagina este -relativ - frecvent modificata) Ultima modificare: October 17, 2003

Return to mainpage