Ing. Adrian Verbuţă

 

 Conducător ştiinţific:

 Prof. Dr. Ing. Horia-Nicolai Teodorescu

 Domeniul:

 Inginerie electronică şi telecomunicaţii

 Tema tezei de doctorat:

 Contribuţii privind sistemele fuzzy şi hibride (reţele de funcţii fuzzy cuplate, T ganglioni, sisteme fuzzy haotice etc.) adaptive în ingineria biomedicală

Planul de doctorat:

Examene:

Nr.

Denumire examen

Data programată

Data susţinerii

Calificativ

1

Sisteme fuzzy şi neurofuzzy

15.02.2005

2

Programare avansată C/C++

12.05.2005

3

Systeme adaptive

13.10.2005

Referate:

Nr.

Denumire referat

Data programată

Data susţinerii

Calificativ

1

Sisteme fuzzy şi hibride adaptive – stadiu actual

16.03.2006

2

Metode de adaptare clasice şi recente

15.06.2006

3

Contribuţii privind utilizarea sistemelor fuzzy şi hibride adaptive

12.10.2006

Cursurile ce urmează a fi frecventate în cadrul stagiului de pregătire la doctorat:

Nr.

Denumire curs

An de studiu

Calificativ

1

Electronică medicală

4

2

Sisteme inteligente şi AL cu aplicaţii

6

3

Sisteme bazate pe cunoştinţe, sisteme expert, descoperirea cunoştinţelor şi aplicaţii medicale

6

4

Echipamente medicale avansate

6

Lucrări publicate:

Tema în lucru: Pregătire examen I

Main Page