VORONEANU (GEMAN) OANA

Doctorand cu frecventa la Universitatea Tehnica Iasi, catedra de Electronica Aplicata si Sisteme Inteligente

Studii: bioinginer medical

Titlul stiintific: asistent de cercetare

Contact: tel 213737, int. 145

e-mail: oanav@etc.tuiasi.ro

 

Domeniul Inginerie Electronica si Telecomunicatii

Titlul tezei: CONTRIBUTII LA UTILIZAREA PARAMETRILOR SI METODELOR NELINIARE IN SISTEME BAZATE PE CUNOSTINTE, CU APLICATII MEDICALE

Stadiul actual: elaborare teza

PROGRAMA TEZEI DE DOCTORAT:

REFERATE:

    1. Aplicatii ale Inteligentei Artificiale (I. A.) in medicina
    2. Aplicatii ale dinamicii neliniare in medicina
    3. Sisteme bazate pe cunostinte care includ parametri de dinamica neliniara
    4. EXAMENE (I):

       1. Aplicatii ale SE si sistemelor de decizie in medicina
       2. Dinamica neliniara
       3. Programare avansata

EXAMENE (II):

    1. Sisteme Expert
    2. Sisteme Inteligente
    3. Procesare Semnale Biomedicale
    4. Electronica Medicala

ACTIVITATE DIDACTICA:

1. SISTEME EXPERT, Facultatea de Bioinginerie Medicala, anii V si VI, Universitatea de Medicina si Farmacie, Iasi (octombrie 2002-iunie 2003)

2. ELECTRONICA MEDICALA si SISTEME INTELIGENTE IN ECHIPAMENETE MEDICALE, anul IV, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Universitatea Tehnica "GH. Asachi", Iasi (oct. 2002-feb. 2003, feb. 2003-mai 2003, oct. 2004-ian. 2005)

Membru al asociatiilor profesionale:

1. MEMBRU AL CENTRULUI DE EDUCAŢIE ŞI CERCETARE ÎN SISTEME FUZZY, SISTEME INTELIGENTE ŞI INGINERIE BIOMEDICALĂ - CERFS

2. DIRECTOR CONTRACT DE CERCETARE CU MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII (2001-2003) – Contractul de cercetare AT NR. 33557 / 2003, COD CNCSIS 76, NR. TEMA 46 / 2003, cu titlul: UTILIZAREA PARAMETRILOR SI METODELOR NELINIARE IN SISTEME BAZATE PE CUNOSTINTE, CU APLICATII MEDICALE

3. DIRECTOR CONTRACT DE CERCETARE CU MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII (2004-2005) – Contractul de cercetare TD NR. CONTRACT: 33371/29.06.2004, NR. TEMA 111

COD CNCSIS: 184, cu titlul: SISTEM BAZAT PE CUNOSTINTE PENTRU STABILIREA ELIGIBILITATII, DIN PUNCT DE VEDERE HEMODINAMIC AL VALVELOR CARDIACE, LA SUBIECTII SUPUSI UNEI INTERVENTII CHIRURGICALE PENTRU PROTEZARE MITRALA

4. Membru colectiv grant AT, director grant: Dan Marius Dobrea, Contractul de cercetare AT, nr. 67/2002, COMPLEX BIOINSTRUMENTAL DE EVALUARE A STARII BIOPSIHICE A PERSOANELOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI SUPUSE LA STRES, 2002

5. Membru colectiv Proiect Prioritar, coordonator Proiect de Cercetare Prof. Dr. Ing. Horia-Nicolai Teodorescu, m.c., Proiectul de Cercetare Prioritar al Academiei Romane: "SISTEME COGNITIVE SI APLICATII", tema aferenta anului 2003: SISTEME COGNITIVE BAZATE PE TEHNICI NEUROFUZZY, RELEVARE DE DATE (DATA MINING) SI DECOPERIRE DE CUNOSTINTE (KNOWLEDGE DISCOVERY); APLICATII, 2003

6. STUDENT MEMBRU AL SOCIETATII PROFESIONALE INTERNATIONALE IEEE (2003, 2004), IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE Computational Intelligence Society

Burse si premii obtinute:

1. SOCIETATEA ROMANA DE SISTEME FUZZY

SITE: http://www.etc.tuiasi.ro/ECIT2002/Ecit2002.htm

PERIOADA SI LOCUL

17 – 20 iulie 2002, Iasi

VALOAREA FINANTARII (MII LEI SAU USD, DUPA CAZ)

Bursa de participare pentru tinerii cercetatori la Conferinta Internationala ECIT’2002 (European Conferences on Intelligent Systems and Technologies), in valoare de 450 (mii lei).

2. SOCIETATEA ROMANA DE SISTEME FUZZY

SITE: http://www.etc.tuiasi.ro/SSIA2003/index.htm

PERIOADA SI LOCUL

19 – 20 septembrie 2003, Iasi

VALOAREA FINANTARII (MII LEI SAU USD, DUPA CAZ)

Bursa de participare pentru tinerii cercetatori la Simpozionul cu participare Internationala SIA’2003 (Simpozionul National de Sisteme Inteligente si Aplicatii), in valoare de 800 (mii lei).

3. Diploma de Excelenta la Simpozionul cu participare Internationala SIA’2003, pentru contributie la organizarea simpozionului si lucrare intr-un domeniu de varf.

4. Travel grant IEEE (500 USD) IEEE Computational Intelligence Society

PARTICIPAREA CU LUCRARI LA SESIUNI DE COMUNICARI STIINTIFICE, PUBLICATII:

 1. Oana Voroneanu (Geman), Bogdan Ciprian Branzila, Horia-Nicolai Teodorescu – Prelucrarea neliniara a semnalelor de tremur cu DBS – Deep Brain Stimulation, Simpozionul de Echipamente Electronice si Inteligenta Artificiala. Aplicatii ale Informaticii in Medicina, Pitesti, Romania, 4-5 iulie 2003
 2. Oana Voroneanu (Geman), – Controlul dinamic al tremurului Parkinsonian utilizand DBS – Deep Brain Stimulation si thalamothomia, Proceedings, Symposium on Intelligent System and Applications SIA2003, Iasi, Romania, September 19-20, 2003, Editors: Horia-Nicolai Teodorescu et all., ISBN 973-97737-2-9
 3. Geman, Oana, Knowledge – Based System for Tremor Symptom Diagnosis and Medical Prescriptions, in Proc. European Conferences on Intelligent System and Technologies, ECIT'2002, 17-20 iulie 2002, Iasi
 4. Geman, Oana, Branzila, B.C., Sistem bazat pe cunostinte incluzand reguli fuzzy pentru diagnosticul aritmiilor cardiace, Zilele Academice Iesene, 20 sept. 2002, Iasi
 5. Branzila, B.C., Geman, O., Studiul comportamentului neliniar al unei retele neuronale de tip ganglionar – CML, Simpozionul de Echipamente Electronice si Inteligenta Artificiala, Aplicatii ale Informaticii in Medicina, INFOSOC-2002, 13-14 iunie 2002, Pitesti
 6. Geman, O., Anatomia si fiziologia retinei, de la insecta la om, baza construirii retinei artificiale, Seminarul "Grigore Moisil", (Academia Romana - Filiala Iasi), 2 noiembrie 2001, Iasi (lucrare nepublicata).
 7. Geman, Oana, Branzila, B. C., Utilizarea parametrilor de dinamica neliniara intr-un sistem bazat pe cunostinte pentru diagnosticul tremurului, Simpozion Echipamente Electronice si Inteligenta Artificiala, Aplicatii ale Informaticii in Medicina, INFOSOC-2002, 13-14 iunie 2002, Pitesti
 8. Branzila, B.C., Geman, Oana, Studiul comportamentului neliniar al unei retele neuronale de tip ganglionar – CML, Simpozionul de Echipamente Electronice si Inteligenta Artificiala, Aplicatii ale Informaticii in Medicina, INFOSOC-2002, 13-14 iunie 2002, Pitesti
 9. Geman, Oana, Anatomia si fiziologia retinei, de la insecta la om, baza construirii retinei artificiale, Seminarul "Grigore Moisil", (Academia Romana - Filiala Iasi), 2 noiembrie 2001, Iasi (lucrare nepublicata).
 10. Geman, Oana, Analiza intervalelor RR ale EKG folosind tehnici recente, "Al VIII-lea Congres International al Societatii Romane de Stiinte Fiziologice", 5 - 7 iunie 2000, Iasi (poster).
 11. Geman, Oana, Leonte, C., Controlul biosistemelor folosind logica fuzzy, "Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti", 1 - 2 mai 1999, Iasi (lucrare comunicata).
 12. Geman, Oana, Taranu, R., Controlul presiunii arteriale cu un sistem fuzzy, "Al III-lea Congres National al studentilor in Medicina si al Tinerilor Medici", 26 - 27 martie 1999, Sibiu (lucrare comunicata).
 13. Nita, M., Geman, O., Reactiile determinate de stresul mecanic in unele structuri osteo-articulare; Modificarile morfologice si functionale ale celulelor endoteliale determinate de stressul de forfecare; Senzorii leucocitari si ai celulelor endoteliale. "Sesiunea anuala de Anatomie Patologica"; "Al XXVI-lea Simpozion National de Morfologie Normala si Patologica", 14 - 15 decembrie1995, Bucuresti (lucrari comunicate, abstract publicat).

Lucrari publicate:

1. Ciprian Zamfir, Oana Voroneanu, An adaptive system to simulate the Parkinsonian tremor, MS’2004, iulie 2004 Lyon, Franta, (http://www.ms2004-france.org)

2. Liviu Amariei, Oana Voroneanu, A knowledge-based system used to develop an eligibility criteria in case of the cardiac valve prosthesis (preliminary version), MS’2004, iulie 2004 Lyon, Franta, (http://www.ms2004-france.org)

3. Oana Voroneanu, Horia-Nicolai Teodorescu, Ciprian Zamfir, Nonlinear Analysis and Selection of Relevant Parameters in Assessing the Treatment Results of reducing Tremor, using DBS procedure, IJCNN’2004, iulie 2004 Budapesta, Ungaria,

(http://ieeenns.org/conferences/ijcnn2004/upload.php?paperID=1435)

4. Liviu Amariei, Oana Voroneanu, A Knowledge-based System for "personalized"cardiac valve prosthesis, INFOSOC’2004, Pitesti 2004, Romania

5. Oana Voroneanu, A Rule-based System for Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, INFOSOC’2004, Pitesti, Romania

6. Horia-Nicolai Teodorescu, Oana Voroneanu, Selection of Relevant Nonlinear Parameters in Assessing the DBS Treatment Results of the Tremor (preliminary version), ECIT’2004, iulie 2004 Iasi, Romania (www.etc.tuiasi.ro/evenimente/ecit’2004)

7. Liviu Amariei, Oana Voroneanu, A knowledge-based system used to develop an eligibility criteria in case of the cardiac valve prosthesis, ECIT’2004, iulie 2004 Iasi, Romania (www.etc.tuiasi.ro/evenimente/ecit’2004)

8. Horia-Nicolai Teodorescu, Oana Voroneanu, Selection of Relevant Nonlinear Parameters in Assessing the DBS Treatment Results of the Tremor), SACCS’2004, oct. 2004 Iasi, Romania

Carte:

Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Oana Voroneanu, Sisteme bazate pe cunostinte. Aplicatii. Editura Performantica, ISBN-973-730-014-9, pg. 293, 2004, Iasi

Domenii de interes:

Inteligenta artificiala. Aplicatii in medicina

Sisteme inteligente in inginerie biomedicala

Dinamica neliniara. Aplicatii

Retele neuronale. Aplicatii in medicina

Sisteme fuzzy. Aplicatii

Main Page