ing. drd. ZBANCIOC MARIUS – DAN

 

Data şi locul naşterii: 15. 08. 1975

Adresa: Bld. Alexandru cel Bun nr. 47, Bl. E1, Sc. D, Et. 7, Ap. 31, Iaşi

Telefon: 0232 – 453026,

E-mail: zmarius@iit.tuiasi.ro, zbancioc@yahoo.com

Studii:

Instituţia

Colegiul Naţional, Iaşi

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică Gh. Asachi

Perioada: de la (luna, anul)

până la (luna, anul)

Septembrie 1986

Iunie 1994

Octombrie 1995

Iunie 2000

Grade sau diplome obţinute

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de inginer – specializarea: Calculatoare

Limbi străine cunoscute: franceza, engleza.

 

TITLUL LUCRĂRII DE DOCTORAT:

Noi metode de caracterizare prin trăsături a semnalelor mono şi bi-dimensionale în vederea creşterii performanţelor recunoaşterii automate

Conducător: Prof. dr. ing. Dan Gâlea

Programul de doctorat:

Examene:

1. Bazele matematice ale prelucrării semnalelor

2. Metode şi algoritmi de preprocesare a semnalelor

3. Metode şi algoritmi de recunoaştere şi clasificare automată a semnalelor

 

Referate:

1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul procesării semnalelor 1D şi 2D

2. Metode de clasificare automată a semnalelor 1D şi 2D

3. Contribuţii la dezvoltarea unor noi metode de extragere de trăsături în vederea clasificării automate

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ŞI ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

 

1. Locul de muncă actual şi funcţia (titlul ştiinţific):

– Aplicaţii în medicină ale reţelelor neuronale şi algoritmilor genetici

Metodele de I.A. aplicate în analiza şi recunoaşterea vorbirii

– Structuri pentru procesare paralelă, sisteme fuzzy şi modelări neuronale

– Metode de inteligenţă artificială în prelucrarea semnalelor 1D şi 2D

2. Specializări şi calificări:

Cadru didactic asociat disciplinele:

 

3. Lucrări elaborate şi sau publicate (lista lucrărilor publicate se poate anexa):

3.1. Cărţi:

[1] Programarea în CLIPS prin exemple: D. Galea, M. Costin, M. Zbancioc, Tehnopress Publishing House, 2001, Iaşi, ISBN 973-8048-45-1

[2] Aplicaţii de IA în CLIPS: D. Galea, M. Costin, M. Zbancioc, Tehnopress Publishing House, 2001, Iaşi, ISBN 973-8048-51-6.

[3] Sisteme bazate pe cunostinte. Aplicatii: Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Oana Voroneanu. Editura Performantica, 2004, Iasi, ISBN-973-730-014-9, pg. 293

 

3.2. Publicaţii:

 1. Marius Zbancioc, Mihaela Costin, Cipriana Ştefănescu, “Image Pre-Processing for a Medical Aide-Decision System in Bone Scintigraphy", European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2004, Iaşi, Romania
 2. Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, "The Dynamics of Fuzzy Decision Loops with Applications to Models in Economy", Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române
 3. Mihaela Costin, Marius Zbancioc, Adrian Ciobanu, Cipriana Ştefănescu, “Toward a Diagnosis System using Nuclear Medicine Image Processing", FUZZY SYSTEMS & A.I., Reports & Letters, Vol. 8, Nos. 1-3, p. 65, ISSN 1016 – 2137
 4. Mihaela Costin, Anthony Grichnik, Marius Zbancioc, "Tips on Speaker Recognition by Autoregressive Parameters and Connectionist Methods", International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 1, Iaşi, Romănia, p.169-172, ISBN 0-7803-7979-9
 5. Marius Zbancioc, Mihaela Costin, "Using Neural Networks and LPCC to Improve Speech Recognition", International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 2, Iaşi, Romănia, p. 445-448, ISBN 0-7803-7979-9
 6. Mihaela Costin, Marius Zbancioc, "Improving Cochlear Implant Performances by MFCC Technique", International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 2, Iaşi, Romănia, p.449-452, ISBN 0-7803-7979-9
 7. Mihaela Costin, Marius Zbancioc, "Hints About Some Baseful but Indispensable Elements in Speech Recognition And Reconstruction", Computer Science Journal of Moldova, 2002, v.10, n.2., p.169
 8. M. Costin, M. Zbancioc, A. Ciobanu, Ch. Berger Vachon, "Some Attempts in Improving Cochlear Implanted Patients Performances: Modeling and Automatic Methods", IPMU 2002 International Conference Annecy, France, 1-5 July, 2002
 9. Cipriana Stefanescu, Daniela Boisteanu, V. Rusu, Mihaela Costin, M. Zbancioc, "Could be 99mTc mibi an Earliest Imagistic Marker for the PTB Treatment Evaluation?", EANM Annual Congress, august 2002, Viena (P_532), publicata in: EJNM, 2002, S326
 10. Mihaela Costin, Marius Zbancioc, Adrian Ciobanu, Cipriana Ştefănescu, “Toward a Diagnosis System using Nuclear Medicine Image Processing", ECIT 2002
 11. M. Costin, M. Zbancioc :  "Linguistic Expert System for Syllable Decomposition in Order to Establish the Accent for Speech Processing", ECIT 2002.Conference, Iasi, Romania.
 12. F. Leon, D. Galea, M. Zbancioc, "Knowledge Representation through Interactive Networks", ECIT 2002
 13. M. Costin, H. N. Costin, M. Zbancioc, "Fuzzy rule-based decision support system for haematological diseases classification", Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON 2001, 12-15 June, Pola, Croatia 2001.
 14. M. Costin, M. Zbancioc, "Game Decision-Making – An Approach", ECIT 2000 Conference, Iaşi, Romania

3.3. Lucrari comunicate (simpozioane):

 1. Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, "Dinamica sistemelor expert în bucle de decizie. Modele economice fuzzy", Simpozionul de Sisteme Inteligente şi Aplicaţii SIA’2003, Iaşi
 2. Vasile Apopei, Marius Zbancioc – "Metode de silabificare a cuvintelor limbii române bazate pe reguli şi pe reţele neuronale - studiu comparative”, Simpozionul de Sisteme Inteligente şi Aplicaţii SIA’2003, Iaşi
 3. Mihaela Costin, Marius Zbancioc, "Îmbunătăţirea performanţelor implantului cochlear CI folosind metode fuzzy", Zilele Academice Ieşene 2002
 4.  

 5. Experienţa în rezolvarea unor cercetări pe baza de granturi câştigate prin competiţii:

Programul / Proiectul

Funcţia

Perioada

Colaborare inter-academică CNRS Franţa

UM 5005 Toulouse

Asist. cercet.

iulie 2000 –

nov. 2001

Grant Academie –Elemente de IA cu aplicaţii în Bioinginerie

Asist. cercet.

2001 – 2002

Proiect de cercetare prioritar al Academiei Române – Sisteme cognitive bazate pe tehnici neuro-fuzzy, minerit de date (data mining) şi descoperire de cunoştinţe (knowledge discovery); Aplicaţii

Asist. cercet.

2003 – 2004

Progresii teoretice pentru analiza stabilităţii sistemelor fuzzy dinamice (colaborator extern)

Asist. cercet.

2004

Grant Agentia Spatiala Romana, Programul Aerospatial – Sisteme de masura accelerometrice avansate pentru investigatii atmosferice cu sonde planetare

Asist. cercet.

2005