DISCIPLINA: Electronica medicala - Anul IV ETCSpecializarea: Electronica (Disciplina obligatorie)
Titular: Prof. Dr. Ing. H.N. Teodorescu, m.c.

Laborator:
Obiectiv
Insusirea cunostintelor de baza privind diverse semnale biologice si sursele de producere a acestora în corpul uman, determinarea perturbatiilor care pot afecta semnalele, prezentarea aparatelor electronice medicale si a principiilor care stau la baza realizarii si functionarii acestora, masurile de protectie care trebuiesc luate în timpul lucrului cu pacientul, prezentarea de circuite si modelele electrice a diverselor tesuturi, celule, zone din organism, organe, familiarizarea cu termenii specifici electronicii medicale, prezentarea unor aparate medicale utilizate în clinici si spitale la ora actuala, prezentarea performantelor care s-au obtinut în domeniu (sustinuta de prezentarea de publicatii aparute), problemele specifice care apar în realizarea aparaturii medicale, zgomot în semnalele biomedicale si securizarea pacientului în timpul lucrului cu un aparat medical
Continut
Prezentarea proprietatilor electrice ale materiei vii (descrierea fenomenelor care au loc la nivelul celulelor si tesuturilor). Corelarea partilor mecanice ale aparatelor medicale cu partea electrica, sunt prezentate probleme de sensibilitate, fiabilitate, stabilitate (reproductibilitate). Observatii referitoare la activitatea electrica a celulei si tesuturilor. Calculul de zgomot al amplificatoarelor. Amplificatoare de instrumentatie si amplificatoare cu izolatie; amplificatoare multicanal cu multiplexare analogica a intrarilor. Zgomotul si rejectia de mod comun la amplificatoarele cu instrumentatie reale. Perturbatii datorate diferitelor aspecte care intevin in functionarea aparatelor medicale, date de electrozi, de componentele din circuit. Semnale biologice si alte semnale bioelectrice. Potentiale evocate. Aparate pentru investigatii clinice si supraveghere. Imagistica medicala. Ecografie ultrasonora (sonde, scheme de principiu ale aparatelor, erori în ecografie, aberatii, baleiaj, probleme de interfata. Folosirea efectului Doppler. Tubul cu raze X, vizualizare cu raze X, detectoare de radiatii X. Tomografie. Tehnici de reconstructie a imaginii in tomografie. Scintigrafie. Imagistica impedantmetrica. Bisturiu electronic, bisturiu cu laser.
Nota. Incepand cu anul universitar 2004-2005, disciplina se va preda si la Colegiul de Electronica Aplicata, in anul III.

Lucrari de laborator pentru disciplina de Electronica medicala.
Top

DISCIPLINA: Retele de calculatoare si sisteme distribuite  - anul V (Disciplina obligatorie)
Titular: Conf. Dr. Ing. A. Brezulianu

         Top

DISCIPLINA: Tehnici speciale de programare - anul V (predarea a fost intrerupta in anul universitar 2002-2003)

Obiectiv
Cursul urmareste aprofundarea cunostintelor despre limbajul de programare ANSI C, in vederea dobindirii capacitatii de a realiza programe corecte si performante in C. Cursul cuprinde elemente de analiza algoritmilor si de complexitate algoritmica, precum si elemente de proiectare a programelor (program design).
Continut
Recapitularea notiunilor elementare. Operatii. Tipuri fundamentale si tipuri derivate de date. Reprezentarea datelor in memorie. Instructiuni de buclare si instructiuni de decizie. Elemente de complexitatea calculului. Conceptul de complexitate a algoritmilor. Elemente de calcul a complexitatii algoritmilor. Functii elementare. Definirea functiilor. Functia main. Elemente de programare structurata. Biblioteci de functii. Functii recursive. Recursivitate si iterativitate. Diferente in implementarea programelor. Pointeri: notiuni elementare. Aritmetica pointerilor. Pointeri la tablouri (vectori, matrici). Aritmetica pointerilor la tablouri. Pointeri la functii. Siruri (strings). Manipularea sirurilor. Pointeri la siruri. Tipuri complexe de date. Enumerari, structuri si uniuni. Uniunile si operatiile la nivel de bit in C. Initializarea uniunilor. Clase. Elemente de C++. Grafica in Borland C. Functii de grafica.
Top

DISCIPLINA: Prelucrarea imaginilor, a semnalului vocal si recunoasterea formelor - anul V ETC, Specializarea: Electronica (Disciplina optionala)
Titular: Prof. Dr. Ing. H.N. Teodorescu, m.c.       

Obiectiv
Cursul urmareste insusirea de catre studenti a notiunilor de baza din domeniul prelucrarii de imagini, a prelucrarii semnalelor vocale si recunoasterea formelor.

Continut
Formate de imagine. Zgomote in imagini. Procesari de contrast. Aplatizarea histogramei. Metode de filtrare a imaginilor. Metode de imbunatatire a contururilor. Detectie de muchii. Metode de detectie de contur. Metode de segmentare. Erodarea, dilatarea si scheletizarea imaginilor. Tipuri de sunet vocalic. Analiza spectrala si formantica a semnalului vocal. Sinteza formantica.
Top

DISCIPLINA: Sisteme fuzzy si retele neuronale - Anul V, ETC (Disciplina optionala)
Titular: Prof. Dr. Ing. H.N. Teodorescu, m.c., sau Conf. Dr. Ing. A. Brezulianu

Partea I. Retele neuronale
Introducere. Neuronul. Modele functionale de neuron. Circuite de implementare a neuronilor artificiali. Definitia si structura retelelor neuronale. Caracteristici generale ale retelelor neuronale. Tipuri de retele neuronale. Retele neuronale multistrat. Structura si algoritmi de învatare. Retele neuronale Hopfield. Probleme de stabilitate. Retele neuronale tip Kohonen. Aplicatii ale retelelor neuronale în filtrarea si predictia semnalelor biomedicale. Sisteme neuro-fuzzy.
Partea a II-a. Sisteme fuzzy

Multimi fuzzy si operatii cu multimi fuzzy. Logica fuzzy. Inferenta fuzzy. Sisteme fuzzy logice cu intrari si iesiri fuzzy. Sisteme fuzzy logice cu intrari fuzzy si iesiri deterministe. Metode de defuzzificarea. Aplicatii de control fuzzy. Modelarea sistemelor neliniare cu sisteme fuzzy cu defuzzificare. Sisteme fuzzy dinamice. Sisteme fuzzy adaptive si cu auto-organizare.
TopDISCIPLINA:
Sisteme bazate pe cunostinte si sisteme expert -
Anul V, ETC, Specializarea: Electronica (Disciplina optionala)
Titular: Prof. Dr. Ing. H.N. Teodorescu, m.c.

Obiective
Introducerea, pentru studentii la masterat, a cunostintelor elementare si a unor cunostinte de nivel mediu si avansat privind fundamentele sistemelor bazate pe cunostinte (logica propozitionala si a predicatelor, alte logici), consitituirea bazelor de cunostiinte, tehnicile de tip data mining si descoperire de cunoastinte (knowledge discovery), precum si utilizarea sistemelor bazate pe cunostinte in ingineria biomedicala, medicina etc.
Continut
Principalele capitole ale cursului sunt: Elemente de logici si rationament aproximativ. Logica propozitionala. Calculul secventelor. Deductie naturala. l-calcul. Logica modala. Logica temporala. Teoria posibilitatilor. Baze de cunostinte. Sisteme bazate pe reguli. Arbori de inferenta. Inlantuire inapoi si inainte. Sisteme bazate pe cazuri si sisteme bazate pe modele. Baze de date si baze de cunostinte. Sisteme expert. Structura. Motorul de inferenta. Baza de cunostinte. Baza de cazuri. Baza de date. Interfetele cu utilizatorul si expertul. Metode de invatare progresiva. Sisteme suport de decizie. Sisteme cadru (shell-uri). Tehnici de data mining. Proiectarea si utilizarea sistemelor bazate pe cunostinte. Aplicatii ale sistemelor bazate pe cunostinte si ale sistemelor expert.
Top

DISCIPLINA: Sisteme inteligente - Anul VI, Masterat Inginerie Bio-medicala si Sisteme Inteligente
Titular: Prof. Dr. Ing. H.N. Teodorescu, m.c.

Obiective
Cursul urmareste insusirea cunostintelor despre sisteme inteligente de catre studenti, si dezvoltarea capacitatilor de proiectare a acestor tipuri de sisteme pentru diferite aplicatii industriale, robotice
Continut
Elemente de programare avansata pentru implementari software ale sistemelor inteligente; Sisteme neuro-fuzzy; Sisteme fuzzy; Logica fuzzy; Sisteme fuzzy logice; Sisteme tip Mamdani; Sisteme tip Sugeno; Sisteme generalizate; Sisteme fuzzy algebrice; Sisteme fuzzy de control: o aplicatie elementara; Sisteme tip RBF; Dinamica sistemelor fuzzy logice - notiuni generale; Implementarea hardware a sistemelor fuzzy logice; Implementarea cu procesoare specializate; Implementari cu microcontrolere; Sisteme neuronale; Neuronul artificial; Retele neuronale: conexiuni, ponderi; Retele neuronale feed-forward; Metode de gradient de adaptare; Metoda BP (propagare inapoi a erorii - back propagation); Retele neuronale recurente; Retele Hopfield; Alte retele recurente; Sisteme neuro-fuzzy; Dezvoltari ale retelelor RBF, ca sisteme neuro-fuzzy; Alte sisteme neuro-fuzzy: configuratii, aplicatii; Sisteme evolutive; Algoritmi genetici; Principii ale algoritmilor genetici; Comparatie cu metodele statistice; Alegerea functiei de calitate ("fitness"); Aplicatii ale algoritmilor genetici la adaptarea sistemelor neuro-fuzzy; Aplicatii ale algoritmilor genetici in adaptare – introducere; Aplicatii ale algoritmilor genetici la adaptarea sistemelor neuro-fuzzy; Hardware pentru sisteme evolutive: EHW; Conceptul de circuit evolutiv; FPGAs - concepte si scheme generale; Celule de baza; Programarea FPGA; D-FPGAs; Alte circuite EHW; Sisteme cu dinamica neliniara (fractale si haotice); Dinamica neliniara; Hardware pentru sisteme cu dinamica neliniara; Sisteme tip A-Life; Sisteme VR si robotice; Conceptul de RV; Aplicatii ale RV in robotica, telemanipulare, simulatoare; Aplicatii ale RV in medicina; Sisteme robotice autonome si agenti inteligenti; Aplicatii ale sistemelor inteligente in robotica si medicina.
Top

DISCIPLINA: Prelucrarea semnalelor biomedicale - Anul VI, Masterat Inginerie Bio-medicala si Sisteme Inteligente
Titular: Conf. Dr. Ing. A. Brezulianu

Partea I
Elemente de fiziologie. Biosemnale. Elemente generale de fiziologie. Transmisia electrica a informatiei. Sistemul nervos (semnale si metode de achizitie). Sistemul circulator (semnale si metode de achizitie). Sistemul muscular (semnale si metode de achizitie). Sistemul respirator (semnale si metode de achizitie).
Partea II
Semnale 1D si 2D. Prelucrarea semnalelor 1D. Filtre adaptive. Metode de achizitie a semnalelor medicale inecate in zgomot. Anulatorul de zgomot cu referinta. Extragerea de caracteristici caracteristica semnalelor biomedicale. Modele parametrice de semnal (ARMA, ARIMA). Metode de modelare a sistemelor medicale cu sisteme neliniare. Elemente de analiza fractala a semnalelor medicale. Prelucrarea semnalelor utilizind transformate ortogonale (Karhunen-Loeve, Singular Value Decomposition)
Top

Back

Ultima modificare: January 18, 2005