SUNETELE LIMBII ROMÂNE
 
 SRoL Sitemap


 Prima pagină

 Fonetica limbii române

 Arhiva sunetelor

   Vocale
   Consoane
   Diftongi
   Fraze
      Prozodie standard
      Voci emoţionale
      Voce umană-voce sintetică
      Particularităţi lingvistice

 Voci dialectale

   Colaborare - Prof. D. Scheianu
   RoToBi System (în engleză)

 Protocoale

 Instrumente de analiză

 Referinţe

 Legături utile


 
Dacă aţi accesat accidental această pagină, fără a citi şi a consimţi deplin cu Notificările Legale de Copyright, vă rugăm să le citiţi aici.
Vocale

Puteţi asculta vocalele limbii române aici.
Există numeroase criterii de clasificare a vocalelor, în funcţie de scopul urmărit. Printre cele mai des folosite criterii amintim:
1. Gradul de deschidere a cavităţii orale (spaţiul dintre limbă şi palat).

  • Închise: i, î/â, u
  • Medii: e, ă, o
  • Deschise: a

2. Locul de articulare
  • Anterioare: e, î/â, i
  • Posterioare: a, ă, o, u

3. Gradul de rotunjire a buzelor.
  • Rotunjite: o, u
  • Nerotunjite: a, ă, e, i, î/â

4. Caracterul oral sau nazal al emisiei sunetului.

Limba română nu are vocale nazale. Totuşi pot exista nazalizări ale vocalelor în diferite rostiri dialectale (de exemplu atunci când după o vocală, în aceeaşi silabă, urmează consoana n ca în crâng, gând), sau pentru expresivitate (de exemplu rostirea onomatopeelor ca în bang).

Notă: Clasificările menţionate sunt orientative. În vorbire, fiecare vocală poate avea grade diferite de închidere - deschidere, rotunjire etc., frecvent apărând variante intermediare în funcţie de vorbitor şi context.

Valorile formanţilor calculate cu diferite programe de analiză pentru vocale izolate sau în context:
Demonstrator MATHEMATICATM pentru analiza vocalelor
   
Această pagină a fost modificată ultima oară de H.-N. Teodorescu şi M. Feraru la data de
Copyright©2006 - SRoL