Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 1 PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF104
Numar credite 5
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Cunoaşterea structurii şi funcţionării unui sistem de calcul. Însuşirea tehnicilor de proiectare a algoritmilor. Învăţarea elementelor de bază ale limbajului C.
Descriptori Structura hardware a unui sistem de calcul, structura software a unui sistem de calcul, programare structurată, structuri simple şi structuri de control, tipuri şi structuri de date, reprezentarea informaţiei într-un sistem de calcul, elementele de bază ale limbajului C, structura unui program C, tipuri de date simple în C, instrucţiunile limbajului C
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Adriana Sîrbu (curs) | Asist.dr. ing. Iolanda Alecsandrescu (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 12:25