Matematici speciale PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF110
Numar credite 6
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Se creează abilitatea de a lucra cu numere complexe şi funcţii de o variabilă complexă. Se creează abilitatea de a folosi transformările integrale în rezolvarea unor probleme. Se creează abilitatea de a rezolva ecuatii cu derivate partiale de ordinul al doilea. Se urmareste creearea de abilitati de calcul si rationament, necesare unei bune intelegeri a materiei predate la cursurile de specialitate. Se furnizeaza teoria premergatoare rezolvarii numerice si cu ajutorul softurilor matematice a diferitelor probleme provenite din practica tehnologica.
Descriptori Teoria funcţiilor complexe de o variabilă complexă . Mulţimi de numere complexe. Funcţii monogene. Funcţii olomorfe. Funcţii complexe elementare. Integrala în complex. Teorema lui Cauchy. Formula integrală a lui Cauchy. Serii de puteri de numere complexe. Teoria reziduurilor. Mulţimi de funcţii ortogonale. Dezvoltări ortogonale. Serii Fourier. Serii Fourier-trigonometrice. Integrala lui Fourier. Transformarea lui Fourier. Transformatele Fourier prin sinus si cosinus. Transformarea lui Laplace. Funcţie original, funcţie transformată. Proprietăţi ale transformării Laplace. Transformarea inversă transformării lui Laplace (formula Mellin-Fourier). Transformarea „Z” (transf.Laplace discretă sau transf. Laurent). Ecuatii cu derivate partiale de ordinul al doilea. Ecuatii cvasiliniare, forme canonice. Metode de rezolvare: separarea variabilelor, schimbarea variabilelor. Ecuatii de tip hiperbolic: ecuatia coardei vibrante. Ecuatii de tip eliptic: ecuatia lui Laplace. Ecuatii de tip parabolic: ecuatia caldurii.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Lector.dr. Silvia-Otilia Corduneanu (curs) | Lector dr. Daniela Roşu (seminar)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 12:48