Home Studii Cursuri
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 2 PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF113
Numar credite 5
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Cunoaşterea unor elemente avansate de programare în limbajul C. Însuşirea tehnicilor de programare în limbajul C, cu aplicaţii la probleme specifice ingineriei electronice.
Descriptori Pointeri, clase de memorie, structuri şi tipuri definite de utilizator, fişiere, metode numerice, tehnici de sortare, tehnici de căutare, metode de optimizare.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Adriana Sîrbu (curs) | Asist.dr. ing. Iolanda Alecsandrescu (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 12:56