Home Studii Cursuri
Transmiterea si coderea informatiei 1 PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF208
Numar credite 5
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Introducerea conceptelor de sursa de informatie, canal de transmisiune, codare a sursei pentru canale fara si cu perturbatii si caracterizarea acestora. Prezentarea unor metode de codare a sursei de informatie pentru canale fara perturbatii. Studierea unor coduri corectoare de erori folosite pentru canale cu perturbatii
Descriptori Surse de informatie, Canale de transmisiuni, Codarea surselor pentru canale fara perturbatii, Codarea surselor pentru canale cu perturbatii. Coduri corectoare de erori.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Valeriu Munteanu (curs) | Asist.dr. ing. Lucian Trifina (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 14:13