Home Studii Cursuri
Semnale, circuite si sisteme 1 PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DID202
Numar credite 7
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Formarea modului de gândire sistemic în analiza circuitelor şi prelucrarea semnalelor; evidenţierea paralelismelor între semnalele şi circuitele analogice şi discrete; evidenţierea paralelismelor între modul de abordare temporal şi frecvenţial; analiza circuitelor la nivel de dispozitiv şi de bloc funcţional; răspunsul filtrelor liniare şi transformate ortogonale.
Descriptori Elemente de circuit şi sistem; semnale analogice; analiza circuitelor cu surse comandate şi nulori; transformatele Laplace, Fourier şi seria Fourier; calculul răspunsului circuitelor analogice liniare în domeniile timp şi frecvenţă; circuite şi semnale discrete; transformatele Z, Fourier discretă şi seria Fourier discretă; calculul răspunsului circuitelor discrete liniare în domeniile timp şi frecvenţă.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Liviu Goraş (curs) | Asist.ing. Paul Ungureanu, Nicolae Patache (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 14:48