Home Studii Cursuri
Prelucrarea digitala a semnalelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DID305
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii
Obiective
Analiza semnalelor şi sistemelor discrete în domeniile timp, Z şi frecvenţă; prezentarea metodelor de eşantionare a semnalelor şi spectrelor lor şi refacerea acestora; introducerea transformatei Fourier discrete, folosirea DFT în analiza sistemelor discrete, algoritmi rapizi pentru calcului FFT; prezentarea metodelor clasice pentru sinteza filtrelor discrete FIR şi IIR; introducerea structurilor pentru implementarea filtrelor discrete.
Descriptori Noţiuni şi operaţii de bază în conversia analog-numerică şi numeric/analogică, semnale şi sisteme discrete, transformata z şi aplicaţiile ei la analiza sistemelor discrete, liniare, invariante în timp, analiza semnalelor discrete în domeniul frecvenţă, analiza şi sinteza sistemelor discrete în domeniul frecvenţă, eşantionarea semnalelor în domeniile timp şi frecvenţă, transformata Fourier discretă, algoritmi pentru calcului FFT, proiectarea si implementarea filtrelor cu raspuns infinit la impuls, proiectarea si implementarea filtrelor cu raspuns finit la impuls.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Daniela Tărniceriu (curs) | Asist.dr.ing. Lucian Trifina (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 15:30