Sinteza circuitelor analogice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS310M
Numar credite 5
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind principiile sintezei circuitelor pasive şi active cu referire specială la sinteza filtrelor electrice.
Descriptori Realizabilitatea multiporţilor pasivi, Funcţii real-pozitive, Sinteza uniporţilor şi diporţilor pasivi. Aproximarea în banda de trecere şi în banda de blocare, aproximările maxim plat şi cu ondulaţii egale. Variabile transformate, filtre eliptice, transformări de frecvenţă şi de circuit. Funcţii de modul limitat. Parametrii de repartiţie. Diporţi LC. Ecuaţia Feldtkeller.  Clase de filtre LC. Realizarea polilor de reflexie prin extrageri parţiale. Sinteza filtrelor active. Elemente active, tipuri de amplificatoare utilizate în sinteza activă. Neidealităţi ale elementelor active. Realizarea biquazilor. Filtre pseudo-pasive. Filtre active cu AO, filtre active cu OTA. Filtre cu capacităţi comutate. Studiul senzitivităţilor.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Liviu Goraş (curs, laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 15:48