Bazele tehnologice ale microelectronicii 2 PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS402M
Numar credite 6
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Familiarizarea cu operatiile tehnologice de bază implicate în realizarea circuitelor integrate monolitice bipolare si MOS; familiarizarea cu operatiile tehnologice de bază implicate în realizarea circuitelor integrate hibride cu pelicule subtiri si cu pelicule groase; realizarea conexiunilor între caracteristicile proceselor tehnologice si performantele dispozitivelor si circuitelor realizate.
Descriptori Tehnologii bipolare si MOS; dispozitive pasive si active în tehnologii bipolare si MOS; tehnici de izolare; circuite hibride cu pelicule subŃiri si cu pelicule groase; încapsulare si ermetizare
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Romeo Ghinea (curs, laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 16:20