Tehnici de proiectare VLSI digitale PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS403M
Numar credite 6
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Înţelegerea particularităţilor pe care le prezintă funcţionarea tranzistoarelor MOS în circuitele digitale realizate în tehnologii submicronice. Însuşirea modului de proiectare la nivel de circuit, tranzistor şi layout a blocurilor fundamentale ce intră în structurile circuitelor combinaţionale şi secvenţiale. Înţelegerea modului în care se proiectează circuitele dinamice şi diferenţiale, utilizate în special în sistemele aritmetice de mare viteză. Înţelegerea modului în care trebuie realizată proiectarea şi interconectarea
blocurilor funcţionale pentru a asigura transferul corect al datelor între acestea. Dezvoltarea abilităţilor de proiectare şi optimizare a blocurilor funcţionale şi a layout-ului acestora utilizând rezultatele obţinute în urma simulărilor cu calculatorul.
Descriptori Circuite integrate digitale, circuite CMOS VLSI
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Alexandru Lazăr (curs) | Şef lucrări dr. ing. Romeo Ghinea (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 15 Septembrie 2009 16:33