Tehnici de proiectare VLSI analogice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS404M
Numar credite 6
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Structuri vlsi analogice elementare: parametri, analiza, proiectare, optimizare performante. Aplicatii fundamentale cu structuri vlsi analogice elementare: analiza, proiectare, optimizare. Aplicatii complexe cu structuri analogice vlsi elementare: analiza, proiectare, optimizare. Principii fundamentale in circuitele vlsi analogice, aplicatii. Circuite analogice vlsi neliniare: analiza, proiectare, optimizare.
Descriptori Amplificator diferential, cascoda, amplificatoare elementare specifice vlsi, amplificatoare operationale, CMFB, axarea, polarizarea prin replica, polarizarea adaptiva, multiplicatoare MOS, surse de curent, referinte de tensiune, circuite cu capacitati comutate, circuite in comutatie, convertoare, detectoare, circuite de esantionare, circuite de memorare, layout, compensare in frecventa, convertoare.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Nicolae Cojan (curs) | Asist.ing. Gabriel Bonteanu (laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 13:04