Home Studii Cursuri
Analiza asistata de calculator a circuitelor electronice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS203
Numar credite 5
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Introducere in tehnicile utilizate in cadrul programelor de analiza asistata de calculator a circutele electronice: modelarea dispozitivelor electronice, formularea cu ajutorul calculatorului a sistemelor de ecuaţii, tehnici de memorare eficientă a matricilor, metode şi algoritmi pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii a retelelor liniare si neliniare, probleme de convergenta. Însuşirea noţiunilor teoretice şi practice pentru utilizarea programelor din familia SPICE de analiza şi simulare a circuitelor electronice.
Descriptori Modelare dispozitive electronice, topologia reţelelor electrice, formulare sisteme de ecuaţii, algoritmi de rezolvare, simulare circuite, SPICE.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Dănuţ Burdia (curs) | Asist.ing. Felix Diaconu (laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 13:51