Automate programabile PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS306E
Numar credite 4
Specializarea
Electronica aplicata
Obiective
Prezentarea teoriei abstracte a automatelor şi studiul funcţionării , sintezei şi programării automatelor cu prelucrare pe bit , a automatelor programabile algoritmice şi a automatelor realizate cu arii logice programabile şi secvenţiatoare logice programabile.
Descriptori Se prezintă pentru un automat programabil cu prelucrare pe bit realizat cu unitatea logica MC 14500 (MMC 4500) , arhitectura internă , funcţionarea şi tehnici de programare a aplicaţiilor . Se prezintă teoria abstractă a automatelor şi tehnici de sinteza pentru automate cu arii logice programabile , secvenţiatoare logice programabile şi relee . Se prezintă tehnica microprogramării şi modalităţi de realizare a automatelor programabile algoritmice.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Alioşa Hriţcu (curs, laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 14:11