Modelarea componentelor electronice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS306M
Numar credite 5
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Insusirea principiilor modelarii si extragerii parametrilor SPICE.
Descriptori Modelare, extragerea parametrilor, ecuatii SPICE.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Radu Matei (curs, laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 14:17