Electronica de putere PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS309T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicatii
Obiective
Înţelegerea funcţionării, stabilirea principalelor ecuaţii, deducere solicitărilor în tensiune şi curent ale componentelor în vederea proiectării pentru redresoarele trifazate comandate şi necomandate, invertoarele PWM mono şi trifazate şi convertoarele de curent continuu fără izolare galvanică.
Descriptori Structura şi protecţia dispozitivelor electronice de putere. Circuitele şi proiectarea redresoarelor trifazate necomandate şi comandate. Invertoare PWM mono şi trifazate. Convertoare de CC fără izolare galvanică.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Mihai Lucanu (curs) | Şef lucrări dr.ing. Cristian Aghion (laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 14:22