Bazele radiocomunicatiilor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS405T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii
Obiective
Să furnizeze studenţilor cunoştinţele necesare privitoare la problematica sistemelor de radiocomunicaţii; Să furnizeze bagajul de cunoştinţe necesar proiectării si dezvoltării de echipamente şi sisteme de radiocomunicaţii. Să furnizeze studenţilor deprinderile necesare utilizării unui program de simulare pe calculator pentru proiectarea circuitelor electronice utilizate în construcţia sistemelor radio.
Descriptori Radioemiţător, radioreceptor, ARFP, ARF, MA, MF, RF, linie de transmisie, antenă, sistem de  comunicaţii.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Vlad Cehan (curs, laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 15:26