Zgomote in structuri integrate si compatibilitate electromagnetica PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS406T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii
Obiective
Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor specifice disciplinei Compatibilitate electromagnetică (CEM); asimilarea etapelor în proiectarea tehnologica si constructiva a aparaturii electronice; asimilarea influentei aspectelor de compatibilitate electromagnetica asupra solutiilor tehnologice; instruirea în domeniul cuplajelor parazite şi a utilizării ecranelor electromagnetice; instruirea în domeniul perturbatiilor conduse prin alimentari; instruirea în domeniul zgomotelor dispozitivelor şi circuitelor electronice; dezvoltarea aptitudinilor de a efectua măsurători de compatibilitate în circuitele electronice, de a evalua şi a lua măsuri de dimunuare a perturbaţiilor şi zgomotelor.
Descriptori Etape în proiectarea tehnologica si constructiva a aparaturii electronice. Influenta aspectelor de compatibilitate electromagnetica asupra solutiilor tehnologice si constructive. Concepte si definitii. Modelarea cuplajelor parazite. Clasificari. Perturbaţii de mod comun şi de mod diferenţial. Surse de perturbatii. Standarde si reglementari. Cuplaje parazite în JF. Cuplajul parazit capacitiv. Cuplajul parazit inductiv. Cuplajul parazit prin impedanta comuna de masa. Legarea la masa a ecranului cablului traductor - amplificator. Cuplajul parazit prin bucla de masa. Cuplaje parazite prin radiatie. Ecrane. Perturbatii conduse prin alimentari Zgomote
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Vlad Cehan (curs) | Şef lucrări dr.ing. Daniela Ionescu (laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 15:33