Home Studii Cursuri
Centrale telefonice electronice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS408T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii
Obiective
Cunoaşterea principiilor de funcţionare a terminalelor telefonice electromecanice şi electronice, a centralelor telefonice electronice de capacitate mare şi a reţelei numerice cu servicii integrate.
Descriptori Centrale telefonice: noţiuni fundamentale, organizare, distribuţie, comutaţie, transmisie. Aparate telefonice. Centrale telefonice electronice: circuite individuale de abonat şi circuite de joncţiune, reţeaua de conexiuni spaţială şi temporală, unitatea de semnalizări, unitatea de comandă şi control. Reţeaua cu servicii integrate: model de referinţă, model arhitectural de bază, servicii suport şi teleservicii, adresare.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Petruţ Duma (curs, laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 15:47