Rețele de calculatoare și sisteme distribuite PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS409E
Numar credite 5
Specializarea
Electronica aplicata
Obiective
Asimilarea notiunilor de baza in ceea ce priveste modelele de networking utilizate de catre standardele internationale OSI si TCP/IP Asimilarea functionalitatilor principalelor echipamente hardware utilizate in networking (NIC, switch, birdge, router, firewall).
Descriptori Prezentarea unui studiu de caz in ceea ce priveste cablarea structurata ca element de baza in proiectarea retelelor de calculatoare. Asimilarea notiunilor de baza in ceea ce priveste securitatea retelelor de calculatoare (aspecte privind NIDS –„network intruders detection systems”, metode de comunicatii securizate – algoritmi de criptare). Prezentarea unor solutii inteligente in ceea ce priveste calculul distribuit – algoritmi genetici.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Adrian Brezulianu (curs, laboratoare)

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Noiembrie 2012 09:54