Home Studii Cursuri
Tehnologie electronică PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS409T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii
Obiective
Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor specifice disciplinei Tehnologie electronică; definirea clară a noţiunilor de tehnologie şi inginerie; asimilarea tehnologiei de realizare a conexiunilor prin lipire în electronică; asimilarea tehnologiei de evacuare a căldurii în electronică; asimilarea tehnicilor de asamblare a circuitelor imprimate; dezvoltarea capacităţilor de proiectare a cablajelor imprimate; asimilarea tehnologiei de realizare a cablajelor în electronică; instruirea studenţilor în scopul proiectării şi realizării unui circuit electronic, plecând de la funcţia pe care acesta trebuie să o realizeze şi terminând cu execuţia, verificarea şi optimizarea cablajului; introducerea în noile tehnologii şi structuri specifice packaging-ului modern: proiectarea cablajelor fără plumb, system-on-a-cip, system-on-a-package (cablaje cu componente înglobate).
Descriptori Tehnologia cablajelor, tehnologia conexiunii prin lipire, asamblarea circuitelor imprimate, proiectarea cablajelor imprimate, tehnologii noi de proiectare a cablajelor fara plumb.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Daniela Ionescu (curs, laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 16:01