Echipamente periferice și interfațare om-calculator PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS410E
Numar credite 4
Specializarea
Electronica aplicata
Obiective
Această disciplină se axează pe proiectarea, evaluarea şi implementarea unor sisteme interactive de interfaţare om-calculator. Scopul final fiind acela da a dezvolta programe „inteligente” care să fie „sensibile” la cerinţele utilizatorului prin indentificarea şi calsificarea stării acestuia. Obiectivele disciplinei ţin de însuşirea unor modalităţi de interfaţare (prin prezentarea unor sisteme specifice domeniului) între un subiect uman şi un calculator, achiziţia diferitelor tipuri de date de către un sistem de calcul precum şi prezentarea unor tehnici fundamentale de recunoaştere a formelor având drept obiectiv clasificarea trăsăturilor extrase din semnalele fiziologice ale unui subiect uman. După terminarea acestui curs studenţii trebuie să fie capabili să: achiziţioneze semnale biomedicale, să aibă cunoştinţele fundamentale necesare în construirea unui clasificator, să poată fi capabili să construiască un sistem de clasificare în limbajul C/C++ şi să înţeleagă rolul şi neajunsurile fiecărei etape şi metode (predate) utilizate în sistemele de recunoaştere de trăsături.
Descriptori Etapele clasificării, statistică, matrice de covarianţă, diagonalizări de matrici, funcţie densitate de probabilitate, trăsături, clasificatori (parametrici, nepararametrici, semiparametrici), reţele neuronale.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Dan-Marius Dobrea (curs, laborator)


Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Septembrie 2016 08:45