Dispoziitive semiconductoare de putere PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS415M
Numar credite 5
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Se studiază: constructia si functionarea componentelor de putere; comportarea în comutatie a dispozitivelor uzuale si parametrii prin care acestea se caracterizează; aspecte teoretice si practice ale modelării dispozitivelor semiconductoare de putere incluzând comportarea neideală a acestora; circuite de comandă a dispozitivelor de putere, protectia acestora, precum si exemple de utilizare ce reliefează corelarea caracteristicilor dispozitivelor cu performanŃele circuitelor.
Descriptori Dispozitive comutatoare de putere – structură fizică - caracteristici statice; parametri caracteristici ai dispozitivelor comutatoare de putere - caracteristici dinamice - modele; regimul termic al dispozitivelor de putere - tehnici de încapsulare; efectele diferitelor tipuri de sarcini asupra caracteristicilor de comutatie - tipuri de comutatie; circuite de comandă pe poartă pentru TEC MOS de putere; protectia dispozitivelor de
putere; exemple de utilizare a diodelor si TEC MOS de putere – convertoare cc – cc în comutatie.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Mihail Florea (curs, laborator)

Ultima actualizare în Joi, 17 Septembrie 2009 09:16