Home Studii Cursuri
Rețele de calculatoare și sisteme de operare PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIT403T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii
Obiective
Cunoaşterea principiilor fundamentale şi a terminologiei specifice reţelelor de calculatoare. Studiul modelelor OSI, TCP/IP, CLIENT-SERVER, P2P. Cunoaşterea standardelor de reţele locale, a protocoalelor de comunicaţii din suita TCP/IP, a serviciilor şi aplicaţiilor Internet, a echipamentelor de comunicaţii utilizate pentru comunicaţii în LAN şi pentru conectare la Internet. Capacitate de rezolvare a aplicaţiilor numerice legate de adresarea IP. Abilităţi practice şi de operare în sisteme de operare şi programe software specifice.
Descriptori Noţiuni de bază privind reţelele de calculatoare. Protocoale de comunicaţii. Standarde de reţele locale. Echipamente de comunicaţii pentru LAN. Interconectarea reţelelor locale. Securitatea reţelelor de calculatoare. Sisteme de operare.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Luminiţa Scripcariu (curs) | Asist.dr.ing. Daniel Mătăsaru (laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Noiembrie 2012 09:55