Introducere in calculatoare PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DO118
Numar credite 3
Specializarea
Trunchi comun
Obiective
Familiarizarea studentilor cu notiunile de baza din domeniul tehnicii de calcul, cu diferitele arhitecturi de calculatoare, cu utilizarea diferitelor tipuri de procesoare (microprocesoare, microcontrolere, etc.), cu structura si functionarea acestora. De asemenea, familiarizarea studentilor cu modul de programare a acestor procesoare.
Descriptori Se familiarizeaza studentii cu elementele de baza din domeniul stiintei calculatoarelor, cu principalele arhitecturi de calcul moderne si cu principalele blocuri din cadrul unui sistem de calcul (procesor, memorie, sistem de intrare/iesire). Se urmareste o prezentare unitara a diferitelor arhitecturi de calcul ce folosesc diferite tipuri de procesoare (microprocesoare, microcontrolere si procesoare de semnal) folosind in prezentare diferite nivele de abstractizare cum ar fi arhitectura bazata pe setul de instructiuni. Se urmareste familiarizarea studentului cu diferite tipuri de procesare prezentate atit din punct de vedere al utilizatorului cit si din punct de vedere arhitectural, scotind in evidenta principalele blocuri functionale precum si functionarea acestora in cadrul sistemului.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Doru-Florin Chiper (curs, laborator)

Ultima actualizare în Joi, 17 Septembrie 2009 10:00