Teoria estimarii si filtrare optimala PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DT504
Numar credite 7
Specializarea
Radiocomunicaţii digitale
Obiective
Asigurarea unor cunostinţe specifice privind metodele de estimare a parametrilor ce intervin în sistemele de telecomunicaţii. Se au în vedere determinarea estimatului în cazul utilizării diverselor funcţii de cost şi evaluarea calităţii estimatului în cazul uni şi multi dimensional.
Asigurarea unor cunoştinţe avansate referitoare la filtrarea optimală Wiener, Kalman Bucy şi sisteme dinamice, în domeniul continuu şi discret.
Descriptori Semnale aleatoare, Estimatori nedeplasati si cu dispersie minima, Estimatori generalizati si cu dispersie minima, filtrare Wiener, predictie, filtrare Kalman Bucy, sisteme dinamice, estimatori, funcţii de cost, evaluarea calitatii estimatului, estimare liniara si neliniara.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Valeriu Munteanu (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 15:40